Česko otevírá hranice pro vybrané pracovníky ze zemí mimo EU

Od 11. května 2020 se začaly hranice České republiky otevírat i pro vybrané kategorie cizinců ze třetích zemí. Od 18. 5. jsou Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program vědecký a klíčový personál  nově otevřené bez profesního omezení.

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců v době pandemie

Doporučujeme zaměstnavatelům, aby zejména u vstupních prohlídek pro zaměstnance, kteří budou vykonávat práce v určité kategorii rizika, začali kontaktovat své poskytovatele PLS a žádali elektronickou formou o provedení vstupní pracovnělékařské prohlídky i s vědomím, že v současné době nemusí být poskytnuty v co nejkratší době a v plném rozsahu.

Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy

V souvislosti s koronavirovou nákazou se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v posledních dnech obracejí zadavatelé s dotazy, jak řešit některé problémy týkající se smluv uzavřených na veřejné zakázky. Těmto zadavatelům je určeno stanovisko ÚOHS, které se týká některých vybraných aspektů případných změn závazků ze smlouvy.