Novinky v občanském soudním řízení a exekucích od 1.1.2013

K 1.lednu 2013 nabyly účinnosti dvě novely civilního procesu, které se dotýkají i podnikatelské praxe, a to zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a další související zákony a zákon č.  404/2012 Sb., kterým se mění z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a další předpisy.  .

Novinky ve stavebním zákonu

Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona  č. 350/2012 Sb., jejíž obsahem jsou zejména tyto změny:.

Upozornění pro plátce DPH

Novela zákona o DPH přinesla některé změny - do 28. února jsou např. plátci DPH povinni ohlásit FÚ čísla svých účtů, které používají pro ekonomickou činnost.  .

Kdy se dočkáme e–Sbírky a e-Legislativy

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě požaduje veřejně přístupnou elektronickou Sbírku zákonů a mezinárodních smluv. Svaz považuje  bezplatný  přístup k platnému právu za základní modernizační krok, stát však tento  samozřejmý požadavek dlouhodobě neplní.  .