Kapesné při zahraniční pracovní cestě

V poslední době  řeší  řada firem v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1.1.2012 otázku, zda při krácení stravného při zahraniční pracovní cestě z důvodu bezplatně poskytnutého jídla je nutno krátit i kapesné.  .

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce

Výpočet průměrného čistého  měsíčního výdělku u dohody o provedení práce Od roku 2012 je zaměstnavatel povinen vydat  v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel  povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde je mj. povinným údajem čistý průměrný měsíční výdělek.

Zápočtový list v roce 2012

Potvrzení o zaměstnání v r. 2012 Jaké jsou novinky ve vystavování potvrzení o zaměstnání od 1.1.2012  .

zpět