Představujeme nové členské firmy a odvětvové svazy, informujeme o aktualitách v členské základně SP ČR. 

VŠB-TUO dále posiluje svůj udržitelný rozvoj

Pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava není udržitelnost jen líbivým heslem, ale integrální součástí jejího každodenního fungování. Ještě v letošním roce hodlá své vize v této oblasti představit ve Strategii udržitelného rozvoje.