Představujeme nové členské firmy a odvětvové svazy, informujeme o aktualitách v členské základně SP ČR. 

Udržitelnost ve společnosti Heimstaden

Vzhledem ke změnám, kterými prochází společnost jako celek, se udržitelnost stává klíčovým tématem také například v sektoru nemovitostí, který zodpovídá přibližně za 38 % všech vznikajících emisí.