Představujeme nové členské firmy a odvětvové svazy, informujeme o aktualitách v členské základně SP ČR. 

Výroba českého papírenského průmyslu za rok 2019 vzrostla o 5 procent

V průmyslu papíru a celulózy v ČR za rok 2019 se zvedla výroba papírů a lepenek o 5 procent, snížila se ale celková úroveň spotřeby. Za rok 2019 se zvýšila výroba vláknin celkem na 556 tisíc tun, oproti 420 tisícům tun v roce 2018 (+30 %) a o zhruba 4 procenta méně bylo shromážděno papíru určeného pro recyklaci (waste paper), hlavně kvůli prudkému poklesu cen.

Ochranné osobní pracovní prostředky před onemocněním Covid-19

Ochrana dýchacích orgánů v souvislosti se stávající situací šíření virové nákazy onemocnění Covid-19 je velkým tématem, které generuje mnoho dotazů. Bohužel ne vždy všechny dostupné odpovědi na tyto otázky jsou relevantní, díky čemuž kolují v médiích informace, které jsou mnohdy na hranici desinformací.

ŠKODA JS plní své závazky nejen vůči české energetice

Výhodou společnosti ŠKODA JS je, že výrobní procesy jsou dlouhodobé, čas od zahájení výroby po expedici se vyjadřuje minimálně v měsících, spíše v letech. Nedotýkají se jí proto v této chvíli problémy s materiálovými vstupy a ŠKODA JS může pokračovat v probíhajících projektech a zakázkách.