Česko v roce 2029: Vize hospodářské politiky

Udělat z Česka zemi s rostoucí životní úrovní založené na tvorbě vysoké přidané hodnoty v průmyslu a službách. Právě k takovému cíli chce naši ekonomiku přivést Svaz průmyslu a dopravy ČR v příštích pěti letech. SP ČR proto na valné hromadě v Mladé Boleslavi představil vizi hospodářské politiky. Dokument obsahuje dlouhodobé, jasné a měřitelné cíle pro současnou i budoucí vládu, ale i firmy a podnikatele.

Vize představuje základní směr k silné konkurenceschopné ekonomice vytvářející kvalitní podmínky pro život v ČR. Jedná se o koncepční pohled SP ČR na to, kde by naše ekonomika měla být za 5 let, jak by měla vypadat a kam by firmy i stát měly směřovat. Konkrétní ukazatele pro naplnění vize indikují mj. pozici ČR v konkurenceschopnosti či konvergenci a tím růst životní úrovně v rámci EU. 

Vizi hospodářské politiky představil viceprezident SP ČR Martin Jahn na valné hromadě Svazu ve středu 15. května v Mladé Boleslavi.

Vize HP predstaveni Jahn

Celý dokument si můžete stáhnout zde.

kategorie Aktuálně
zpět