Prezident SP ČR představil priority SP ČR pro EU na roky 2024-29

Prezident SP ČR Jan Rafaj představil vysoce postaveným českým úředníkům v Bruselu priority českého průmyslu pro evropské instituce na období 2024-29. Nikoli po evropských volbách v červnu 2024, ale právě teď je třeba usilovat o realistické nastavení evropských politických cílů pro příští volební období.

01 Setkani

Prezident Rafaj uvedl, že Svaz průmyslu se hodlá daleko více zapojit do konzultačních procesů v Evropě. Zároveň chce být hlavním nositelem pozitivní myšlenky evropské integrace, a to včetně přijetí eura. Podle Rafaje nebude konkurenceschopnost EU zadarmo. Jak prezident SP ČR uvedl, musíme si realisticky zodpovědět otázku, do jaké míry bychom si měli držet liberálnost a otevřenost trhu a co nám to přináší za rizika.

„Konkurenceschopnost není tématem jen globálním – Evropská unie versus zbytek světa, ale i národním. Na vnitřním trhu EU dochází k narušování level playing field, tedy rovných podmínek pro podnikání, což dnes vidíme např. na vysokých cenách elektrické energie v České republice,“ uvedl prezident Rafaj.

Jak dále uvedl, potřebujeme posunout naše firmy výš v dodavatelských řetězcích. Česká republika sice neustále zvyšuje výdaje na VaV, ale u aplikovaného výzkumu je tomu právě naopak. V ČR chybí odvaha dělat ve výzkumu jakékoli chyby, ale bez ní se žádný výzkum dělat nedá. Bez konkrétních technologických vylepšení přesouvají investoři své investice z ČR jinam.

02 Setkani

Umístění našich firem v dodavatelských řetězcích je problém, uvedl prezident Rafaj, který potřebujeme řešit i u investičních pobídek. V současné době nám v České republice navíc chybí systémové řešení, ad hoc schvalování vládou investičních pobídek je velmi problematické zejména pro malé a střední podniky. Ale nemá smysl se orientovat na vytváření pracovních míst, jak tomu bylo v minulosti, demografický vývoj jde proti takovému přístupu. Potřebujeme vybudovat systém investičních pobídek pro projekty s vysokou přidanou hodnotou. Pro zvýšení konkurenceschopnosti potřebujeme v České republice - vedle primárního řešení energetického znevýhodnění - vytvořit co nejvhodnější klima pro to, aby firmy šly do inovací.

Viceprezident SP ČR Radek Špicar přítomné informoval o zapojení Svazu průmyslu do nadnárodní iniciativy švédského svazu Europe Unlocked, která si klade za cíl v následujícím období, tak důležitém pro fungování evropských institucí v příštím volebním období, intenzivně pracovat na zdůrazňování a vysvětlování potřebných opatření pro posílení konkurenceschopnosti a růstu v Evropě. Jak dále specifikoval, bez úspěšného vyřešení zdánlivě krátkodobého cíle – neférového nastavení cen energií – nebudou dlouhodobé strategie podnikům v České republice příliš platné.

Příloha: Priority SP ČR pro EU na roky 2024-29 si můžete přečíst zde.

High-level bruselská akce Svazu průmyslu se uskutečnila ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU za účasti paní velvyslankyně Lucie Šestákové a za finanční podpory členské firmy SPČR – Zentiva.

ZENTIVA RGB EN

kategorie Evropská unie
zpět