Zaměstnavatelé na tripartitě řešili strategické investice

Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projednala za zaměstnavatele otázky strategických investic, situaci ve zdravotnictví či důchodovou reformu.

Tripartita unor 2024

STRATEGICKÉ INVESTICE A PRORŮSTOVÁ OPATŘENÍ

„Shodujeme se s členy NERVu, že nejlepší konsolidací a zdrojem příjmů je ekonomický růst. A k tomu potřebujeme vytvářet vhodné podmínky pro podnikání a investice. Jako Svaz průmyslu řadu těchto opatření dlouhodobě navrhujeme a prosazujeme a jsme proto rádi, že ekonomičtí experti potvrdili významnost řady našich požadavků a zdůraznili jejich přínos, například u zefektivnění řízení státu včetně digitalizace, otázek kvalifikace zaměstnanců či u potřeby usnadnit a zatraktivnit firmám daňové odpočty na výzkum a vývoj. I zde dáváme konkrétní náměty směrem k vyšší atraktivitě daňových odpočtů pro firmy. Dlouhodobě je ale také třeba řešit udržitelné financování těchto změn a chceme od vlády slyšet jasnou informaci, která z navržených opatření NERVu se chystá realizovat,“ okomentoval bod prezident SP ČR Jan Rafaj.

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

„Vnímáme potřebu zásadních parametrických změn v důchodovém systému směřujících k jeho udržitelnosti. Považujeme za klíčové, aby byla nadále aktualizována data a průběžně vyhodnocována příjmová a výdajová stránka důchodového systému. Za zásadní považujeme, aby návrh řešení týkající se snížení důchodového věku u tzv. namáhavých profesí byl před zařazením do legislativního procesu podrobně analyzován z hlediska dopadů na zaměstnavatele, sociální a zdravotní systém. Svaz se rovněž nedomnívá, že zavedení slevy na pojistném na straně zaměstnance bude nástrojem, který povede ke zvýšení zaměstnanosti poživatelů důchodu. Z našeho pohledu je hlavním problémem navrhované úpravy, že stát ukládá zaměstnavatelům další nové administrativní povinnosti. Vedle změn v prvním státním pilíři navrhujeme realizovat rovněž opatření na podporu spoření a budoucích doplňkových důchodů z důchodového spoření,“ okomentoval viceprezident SP ČR Bohdan Wojnar.

SITUACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

„Žádáme, aby na úrovni sociálního dialogu (tripartity) se neprodleně otevřely otázky a řešení, která povedou k udržitelnosti financování a efektivity českého zdravotnictví založeného na solidárním a veřejném zdravotním pojištění s důrazem na digitalizaci zdravotnictví. Důležité je zajistit měření a zveřejňování kvality poskytovatelů zdravotní péče. Na základě dat realizovat opatření k optimalizaci sítě poskytovatelů a využití erudice zdravotnických profesionálů. Požadujeme rozšířit roli zaměstnavatelů v rozhodovacích procesech zdravotnictví jako největších plátců do všeobecného zdravotního pojištění. Mimo jiné účastí zástupců zaměstnavatelských svazů ve správní a dozorčí radě VZP. Nastartovat reformu zdravotního pojištění – zejména v oblasti diferenciace pojistek, konkurence zdravotních pojišťoven, stanovení zákonného rámce zdravotního pojištění stejného pro Všeobecnou i zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Žádáme řešení lékové politiky a zajištění dostatku léků v ČR a další podporu výzkumu a vývoje také v generickém průmyslu v rámci zajištění konkurenceschopnosti výroby k asijským zemím,“ okomentoval předseda expertního týmu zdravotnictví SP ČR Miroslav Palát.

kategorie Tiskové zprávy
zpět