Novela zákoníku práce by měla přinést lepší předvídatelnost

Svaz průmyslu a dopravy vítá schválení novely zákoníku práce. Plus vidíme zejména ve zrušení složitého systému zaručených mezd.

Ubyde tak byrokracie a zajistí se lepší předvídatelnost pro podnikatelskou sféru. Dlouhodobě voláme po zrušení institutu zaručených mezd, který s výjimkou Slovenska není zaveden v žádné evropské zemi. Problém institutu zaručených mezd navázaných na výši minimální mzdy se v posledních letech projevoval stále více vzhledem ke skokovému a nepředvídatelnému navýšení minimální mzdy, často těsně před obdobím, od kterého měly změny platit a nemožnost odhadnout celkové mzdové náklady promítnutím těchto změn do vnitřních systému odměňování.

Přijaté řešení považujeme za vhodné i s ohledem na fakt, že v posledních dvou letech bylo velmi obtížné vůbec nalézt nastavení jednotlivých úrovní zaručených mezd tak, aby odpovídalo náročnosti, složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce pro danou skupinu prací a zároveň respektovalo odlišnou mzdovou úroveň z hlediska odvětví, velikosti firem. S ohledem na cíl směrnice, kterým je nastavit odpovídající úroveň minimální mzdy a posílit kolektivní vyjednávání, je právě v otázce nastavení vnitrofiremní úrovně odměňování dán prostor pro zvýšení role kolektivní vyjednávání a kolektivních smluv. Zrušení institutu zaručených mezd představuje administrativní zjednodušení agendy pro podnikatelskou sféru, ale nadále zůstává zachována ochrana zaměstnanců v podobě příslušných ustanovení zákoníku práce „za stejnou práci, stejná odměna“.

kategorie Tiskové zprávy
zpět