Lepší informování on-line zákazníků

Prostřednictvím konfederace evropského byznysu BusinessEurope se Svaz průmyslu a dopravy ČR podílel na přípravě nové pomůcky pro elektronické obchodování s názvem "Cesta spotřebitele".

Market Access Map

Mezinárodní obchodní centrum spustilo novou internetovou aplikaci "Market Access Map", která pomáhá prozkoumat a porovnat podmínky přístupu na různých trzích.