Poradní výbor pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představuje největší a nejsilnější podnikatelskou lobby vůči OECD. Sdružuje 41 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa.

BIAC zajišťuje bezprostřední kontakt podnikatelské komunity s OECD. Svým členům dává možnost, účastnit se setkání a globálních fór OECD, konzultací s vedením OECD, vládními delegáty, výbory a pracovními skupinami.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je členem BIAC od roku 1996. Členství mu dává možnost, být u vývoje důležitých politik – hospodářské a fiskální či zaměstnanosti a vzdělávání v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní světové trendy podložené analýzami a statistikami OECD. Umožňuje jeho členům zapojit své experty do řešení konkrétních problematik otevřených v rámci OECD. Ve specifických oblastech jako jsou věda, výzkum, technologie a energetika má SP ČR své zástupce na pozicích místopředsedů příslušných výborů BIAC.

www.biac.org