Svaz průmyslu a dopravy dál upevňuje své postavení v Bruselu

Vedoucí naší bruselské kanceláře Jana Hartman Radová získala funkci předsedkyně Výboru pro vnitřní trh organizace BusinessEurope na další dvouleté období. Výrazně tím upevňuje postavení Svazu vůči BusinessEurope, evropským svazům a institucím, ale také přináší výhody pro Svaz a jeho členy. Zároveň tím přispívá k postavení celého regionu. Jana Hartman Radová je totiž mezi předsedy nadále jedinou zástupkyní střední a východní Evropy, navíc zůstává jedinou ženou. 

Obhájení funkce ve Výboru pro vnitřní trh odráží silné postavení Svazu mezi členy BusinessEurope i uznání naší dobře odvedené práce ze strany BusinessEurope a sesterských svazů napříč Evropou. Jejich podpora byla pro úspěšné obnovení mandátu zásadní - návrh vzešel od BusinessEurope a byla potřeba souhlasu generálních ředitelů všech členských svazů BusinessEurope.

„Nadále jsem připravena hájit zájmy byznysu a bojovat mimo jiné za redukci nadměrného zatěžování byznysu stále novou regulací, která se na něj valí. Skvěle rozjetá spolupráce na evropské úrovni a silný hlas Svazu a BusinessEurope v Bruselu je zásadní v boji za vytváření příznivějších podmínek pro podnikání, zlepšování unijní legislativy a posilování konkurenceschopnosti,“ říká vedoucí bruselské kanceláře Jana Hartman Radová.

Výbor koordinuje činnost šesti pracovních skupin, které pod výbor spadají. Jedná se o pracovní skupiny pro digitální ekonomiku, dopravu, veřejné zakázky, volný pohyb služeb, volný pohyb zboží a zlepšování regulace. Výbor odpovídá za stanovení priorit BusinessEurope v otázkách vnitřního trhu, na čemž nyní pracuje například v souvislosti s blížícími se evropskými volbami v roce 2024. Zabývá se také průřezovými otázkami vnitřního trhu a rozhoduje o strategickém směřování činnosti i postojů BusinessEurope v této důležité oblasti.

S předsednickou funkcí se pojí pravidelné řízení jednání výboru i strategický vliv na směřování činnosti, priorit i postojů evropského byznysu v tomto klíčovém výboru, kde se řeší zásadní otázky mj. pro konkurenceschopnost podnikatelské, investiční a regulatorní prostředí v EU či snižování překážek na vnitřním trhu. Předsedkyni to dává mj. lepší přístup k informacím, možnost zastupovat BusinessEurope při různých příležitostech či vést za evropský byznys diskuze se zástupci evropských institucí. 

kategorie BusinessEurope
zpět