USA dále posilují prověřování investic v zahraničí

9. srpna 2023 vydal americký prezident Joe Biden exekutivní příkaz, kterým se zavádí program prověřování investic do zahraničí. Ministerstvo financí USA k tomu zveřejnilo užitečný informační přehled.


V souladu s logikou "malý dvorek, vysoký plot" (“small yard, high fence”) je program zaměřen na omezení amerických investic v Číně (včetně Hongkongu a Macaa) pro omezenou skupinu technologií - jedná se o:

  • polovodiče a mikroelektroniku
  • kvantové informační technologie
  • některé systémy umělé inteligence.

USA se domnívají, že čínské společnosti by mohly těžit z nehmotných výhod, které investice USA nabízejí, "jako je zlepšení jejich postavení a významu, manažerská podpora, investiční a talentové sítě, přístup na trh a lepší přístup k financování".

Určité transakce bude nutné oznámit (jiné jsou přímo zakázány), pokud se budou uskutečňovat mezi americkými osobami/subjekty a subjekty jakkoli spojenými s Čínou nebo Čínskou komunistickou stranou a budou zahrnovat zmíněné technologie, které by mohly "významně posílit vojenské, zpravodajské, sledovací nebo kybernetické schopnosti [Číny]". Ministerstvo financí USA, které má za úkol tyto subjekty, transakce a technologie blíže definovat, zveřejnilo předběžné úvahy v předběžném oznámení o návrhu pravidel (ANPRM). K těmto návrhům může veřejnost podávat připomínky do 28. září.

Dopad na evropské společnosti

Exekutivní příkaz se nezaměřuje na evropské společnosti jako takové, ale ministerstvo financí zvažuje zahrnutí "nepřímých investic" do působnosti programu prověřování odchozích investic. To znamená, že by se program mohl vztahovat na evropské dceřiné společnosti amerických společností nebo na jiné evropské společnosti s americkými akcionáři s 50% nebo vyšším vlastnickým podílem. Ministerstvo financí stále zvažuje, jakým způsobem se pokusí odstranit domnělé mezery. Pravděpodobně upustí od zahrnutí poskytování sekundárních služeb, jako jsou clearingové, platební nebo pojišťovací služby.

Na makroúrovni by program mohl mít odrazující účinek na americké investice do evropských společností nebo výzkumných ústavů, které vyvíjejí takové technologie a (zvažují) obchodování s Čínou, nebo na jejich financování. Jak však bylo uvedeno, rozsah nepřímých investic je třeba dále definovat a může vylučovat portfoliové investice atd.

Bude EU následovat tento příklad?

Evropská komise ve své Strategii hospodářské bezpečnosti oznámila, že do konce roku přijde s iniciativou na základě posouzení bezpečnostních rizik odchozích investic. V rámci tohoto procesu EK v současné době ve shodě s členskými státy vypracovává seznam citlivých technologií. Svaz průmyslu, který je součástí konfederace evropského podnikání BusinessEurope, se společně s dalšími evropskými byznysovými asociacemi do tohoto procesu aktivně zapojí. V případě komentářů nebo zpětné vazby z vaší strany se na nás neváhejte obrátit. 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět