EP ratifikoval obchodní dohodu mezi EU a Novým Zélandem

Evropský parlament schválil dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem.

S rostoucími geopolitickými riziky potřebuje EU diverzifikovat své hospodářství, aby si udržela konkurenceschopnost a zvýšila svou odolnost vůči nepředvídatelným otřesům a dalším vlivům. Dohoda mezi EU a Novým Zélandem je první obchodní dohodou, která byla ratifikována od dohody s Vietnamem v roce 2020. Evropský parlament tak svým souhlasem vyslal třetím zemím silný signál - že Evropská unie je otevřená a ochotná diverzifikovat své hospodářství se spolehlivými partnery.

Dohoda nabízí EU a Novému Zélandu nové příležitosti k posílení hospodářských vazeb a zároveň k řešení mnoha společných výzev, konkrétně těch, které se týkají udržitelnosti a změny klimatu. Dohoda rovněž pomůže posílit přítomnost EU v dynamickém indo-pacifickém regionu, kde se nacházejí jedny z nejrychleji rostoucích ekonomik světa a jejich vzájemná a stále se rozšiřující síť regionálních obchodních dohod.

Nový Zéland není nejbližší ani největší ekonomikou, ale je důležitým partnerem s dynamickým trhem veřejných zakázek a atraktivními příležitostmi pro obchod se službami. Dohoda zlepší přístup na trh se zbožím a zrušením cel na důležité vývozní položky EU, jako jsou například strojní zařízení, by měla umožnit úspory ve výši přibližně 140 milionů EUR ročně. Dohoda navíc stanoví moderní pravidla v několika oblastech, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost EU, jako je hospodářská soutěž a duševní vlastnictví.

EU se nedaří poskytovat svým podnikům nové tržní příležitosti. Doufáme, že ratifikace dohody mezi EU a Novým Zélandem znamená obrat a připraví půdu pro další obchodní dohody, které budou následovat. 

Generální ředitel konfederace evropského podnikání BusinessEurope Markus J. Beyrer k tomu dodává: "Je to vítaný krok v úsilí EU o diverzifikaci zdrojů dodávek, vytvoření nových exportních příležitostí a zvýšení její ekonomické odolnosti tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí. Tato obchodní dohoda posiluje přítomnost EU v dynamickém indo-pacifickém regionu, který je domovem některých z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě a rozsáhlé sítě regionálních obchodních dohod. Obchodní motor EU potřebuje impuls a my doufáme, že ratifikace této dohody znamená obrat, který připraví půdu pro další dohody."

kategorie Obchodní politika
zpět