13. ministerská konference WTO přinesla jen skromné výsledky

Výsledky zasedání 13. ministerské konference (MC13) WTO v Abú Dhabí jsou v souladu pouze s některými z priorit byznysu, zejména prodloužení moratoria na elektronický obchod a zjednodušení obchodu se službami.

Výsledky jednání částečně korespondují s prioritami podnikatelské komunity zveřejněnými před konferencí v koordinaci s podnikatelskými asociacemi z celého světa. Nicméně v několika zásadních oblastech výsledky MC13 nenaplnily naše očekávání. To odráží jak pokrok v dílčích oblastech, tak přetrvávající problémy v rámci vyjednávacích procesů WTO.

Úspěchy z MC13:

  • Prodloužení moratoria na elektronické obchodování: Výsledky MC13 zdůrazňují prodloužení moratoria na elektronický obchod, což umožní zachování bezcelního obchodu s online službami. To byl klíčový úspěch, který byl v souladu s prioritami podniků pro podporu růstu digitální ekonomiky. Moratorium bude pokračovat, ale bude ukončeno do příštího zasedání ministrů WTO nebo do 31. března 2026, podle toho, co nastane dříve.
  • Zjednodušený obchod se službami: Vstoupily v platnost nová pravidla pro usnadnění a zjednodušení obchodu se službami, která podpoří předvídatelné podnikatelské prostředí. Očekává se, že tento vývoj podpoří hospodářský růst v odvětví služeb ve světové ekonomice.
  • Podpora rozvojových zemí: Dokončení Dohody o usnadnění investic pro rozvoj (IFD) a přistoupení nových členů WTO odráží závazek pevněji integrovat rozvojové země do globálního obchodního systému.
  • Ochrana duševního vlastnictví pro podporu inovací: bylo zabráněno dalšímu rozšíření výjimky z TRIPS. 

Oblasti, kde nebyla očekávání zcela naplněna:

  • Reforma řešení sporů: Účastníci MC13 sice uznali úsilí a potvrdili svůj závazek obnovit plně funkční systém do konce roku 2024, ale komplexní řešení v oblasti systému odvolání však stále není nalezeno, což naznačuje pouze částečný pokrok v této kritické oblasti. Systém je již od roku 2019 paralyzovaný
  • Průmyslová politika a dotace: V této oblasti nebylo v diskuzích dosaženo žádného pokroku ani přesto, že podnikatelská sféra dlouhodobě vyzývá k urychlené diskusi na téma průmyslových dotací a úloze státu v ekonomice. 
  • Dohoda o subvencích v oblasti rybolovu: Výsledky MC13 však naznačují, že komplexní dohodu o globálních dotacích do rybolovu zablokovala hrstka členů, což nesplnilo očekávání.
  • Zemědělství: Nepodařilo se dosáhnout dohody v oblastech jako je potravinová bezpečnost a potřeba spravedlivé hospodářské soutěže.

Kompletní zpráva je k dispozici např. zde (EU) nebo zde (WTO). 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět