Otevřený dopis k projednávání Aktu o umělé inteligenci

Zástupci Platformy pro AI při SP ČR oslovili otvřeným dopisem vybrané členy vlády v souvislosti s projednáváním návrhu regulace umělé inteligence v Radě EU. Vyzývají, aby se takto komplexní a složitá regulace projednávala v delším časovém horizontu.

Zástupci Platformy pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy ČR a představitelé akademické i byznysové sféry, kteří se dlouhodobě zabývají vývojem a využíváním systémů umělé inteligence, oslovili dnes, prostřednictvím otevřeného dopisu, vybrané členy vlády v souvislosti s projednáváním návrhu regulace umělé inteligence v Radě Evropské unie. Ve svém prohlášení chtějí upozornit především na přetrvávající nedostatky v návrzích projednávaných v Radě. Vyzývají také českou vládu, aby nepodlehla politickým tlakům některých členských států a institucí EU, a aby se takto komplexní a složitá regulace projednávala v delším časovém horizontu. Vznikne tak možnost detailně prodiskutovat řadu klíčových bodů, které mohou mít vážný negativní dopad na vývoj a využívání systémů umělé inteligence v EU.

Více informací naleznete přímo v dopise.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět