Priority a požadavky SP ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nalezenete zde.

 

OP TAK - přehled priorit dotací pro podnikatele

 
Nejdůležitějším dotačním programem pro podnikatele bude v letech 2021 až 2027 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Novou prioritou bude nakládání s vodami, posílí i význam digitalizace podniků.

Kolumbie - kulatý stůl ke spolupráci v oblasti výzkumu biodiverzity, klimatické změny a vodního managementu

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení a následující odbornou diskusi u kulatého stolu s tématem česko-kolumbijské spolupráce v oblasti výzkumu biodiverzity, klimatické změny a vodního managementu. Akce organizovaná Fakultou životního prostředí ČZU a Ministerstvem životního prostředí se bude konat v pondělí 9. prosince od 10.00 do 17.00 na Fakultě životního prostředí ČZU, Kamýcká 1176, Praha 6, zasedací místnost D222.

Možné je rovněž zúčastnit se setkání na téma rozvojové spolupráce a oběhového hospodářství, které se koná ve středu 11. prosince od 10.00 v sídle Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, Dykova 53/10, Praha 10.

Cena Wernera von Siemense po dvaadvacáté ocení nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy

Stejně jako v předchozím ročníku budou oceněny nejlepší diplomové a dizertační práce (ocenění zíkává student i vedoucí práce), nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší pedagogický pracovník a nejlepší diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0. Navíc budou udělena ocenění za překonávání překážek při studiu a za mimořádnou kvalitu ženské vědecké práce.

Soutěž MPO na podporu inovací byla zahájena

První soutěž programu The Country for the Future na podporu zavádění inovací do praxe v malých a středních firmách byla MPO již vyhlášena. Svaz průmyslu prosadil některé své návrhy.

Stanovisko k popisu způsobu zakládání spin-off společností

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá vznik materiálu popisujícího způsob zakládání spin-off společností. Takovýto praktický návod může pomoci ke komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Předkládaný dokument Ministerstva průmyslu a obchodu považujeme za první důležitý krok, na který však musí navazovat další. K nyní předloženým materiálům navrhujeme následující připomínky.