Priority a požadavky SP ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nalezenete zde.

 

Stanovisko k programu TREND

Svaz průmyslu podporuje rychlé přijetí programu TREND, který považuje pro následující roky za stěžejní národní podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Svými požadavky žádá upravit program tak, aby byl pro žadatele vstřícnější a méně administrativně náročný.