Plnění legislativních požadavků BOZP k zaměstnávání cizinců

Vzhledem k aktuální válce na Ukrajině a související uprchlické vlně připomínáme, že zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele v §103 (1) f zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví.

Řádné seznámení vyžaduje, aby zaměstnanec předpisům porozuměl a pochopil je. Zaměstnanec svým podpisem musí potvrdit, že byl seznámen s bezpečnostními předpisy a že všechny předané informace jsou srozumitelné, a že vše dostatečně pochopil.

Informační a osvětové materiály k BOZP v češtině, ukrajinštině, polštině a angličtině jsou k dispozici ZDE.

Materiály se průběžně aktualizují a doplňují.

kategorie Právní infoservis
zpět