Začíná platit Lex Ukrajina, zjednoduší pobyt uprchlíkům

Od pondělí 21. 3. 2022 začínají v Česku platit zákony, které by měly zjednodušit pobyt ukrajinským uprchlíkům a také usnadnit jejich zaměstnávání. Díky tzv. Lex Ukrajina, který tvoří tři zákony, získají uprchlíci například dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany. Stanou se cizincem s trvalým pobytem, budou mít přístup k sociálnímu zabezpečení i zdravotnímu pojištění a budou mít volný vstup na trh práce. Všechny tři zákony prozatím platí do 31. 3. 2023.

Od 22. března 2022 zároveň nebudou udělována ve zjednodušeném režimu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, tedy takzvaná speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V účinnost vstupuje zmiňovaný zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se pro občany Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím osob zavádí dočasná ochrana. I nadále bude možno žádat o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území, ovšem ve standardním řízení. Podrobné informace naleznete na stránkách ministerstva vnitra.

Lex Ukrajina tvoří 3 zákony, které nabývají účinnosti 21.3. 2022 (platnost do 31.3.2023). Jsou to:

65. Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • zavádí udělování dlouhodobých víz za účelem dočasné ochrany (z právního hlediska odpovídajících dlouhodobému vízu za účelem strpění pobyt na území; držitelé již udělených speciálních víz se stávají automaticky poživateli dočasné ochrany)
 • upravuje řízení ve věcech dočasné ochrany (analogie udělování víz k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území České republiky s určitými odlišnostmi)
 • možnost MV nebo policie ĆR stanovit cizinci místo, kde může podat žádost
 • postup při podání žádosti (osobní podání, formální stránka – vízový štítek do cestovního dokladu, případně udělení záznamu o udělení dočasné ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj)
 • zvláštní pravidla pro poskytnutí zdravotní péče (i v období 30 dnů před udělením dočasné ochrany), hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

66. Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s trvalým pobytem (může být například uchazečem, zájemcem o zaměstnání, vztahují se na něho opatření aktivní politiky zaměstnanosti – rekvalifikace, aj.)
 • Možnost umístění dětí do dětských skupin – otevření přístupu pro děti cizinců (např. nemusí být zaměstnancem zaměstnavatele, který služby poskytuje, žádost nemusí podávat pouze rodič), součástí i podmínky pro pracovního uplatnění v dětských skupinách pro cizince
 • Možnost využití sociálních služeb, součástí i podmínky pro pracovního uplatnění v zařízeních sociálních služeb
 • Humanitární dávka – 5000,-Kč po získání dočasné ochrany a následně opakovaně podobu následujících 5-ti kalendářních měsíců, pokud bude doložena nezbytnost s ohledem na příjmové, sociální a majetkové poměry cizince
 • Příspěvek na solidární domácnost – stanoveny podmínky a náležitosti žádosti, výše stanovena nařízením vlády – 3000,-Kč/měsíc na každého ubytovaného uprchlíka, maximálně 9000,- Kč za měsíc na domácnost
67. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • zákon řeší školní docházku dětí uprchlíků z Ukrajiny
 • Mateřské školy a základní školy - volný přístup do MŠ a ZŠ, tam kde není kapacita, řeší umístění kraj/MŠMT.
 • Do SŠ a VOŠ možnost přijetí do probíhajícího 1. ročníku, na VŠ mimořádná přijímací zkouška, nostrifikace diplomu bezplatná.
 • Vzdělávací program žáka – uprchlíka může být upraven, můžou být vyučováni rodilým mluvčím – výjimka z pedagogického vzdělání.
 • Pro účely prokazování předešlého vzdělávání stačí čestné prohlášení.
kategorie Právní infoservis
zpět