Směrnice o jednorázových plastech pohled Svazu průmyslu

Průmysl si je vědom cílů Směrnice o jednorázových plastech a řada firem sama i dobrovolně pokračuje v hledání řešení. Finální podoba legislativy bude nyní dojednána v rámci tzv. trialogu. Žádáme, aby bylo nasloucháno i argumentaci ze strany byznysu. Ne všechny návrhy jsou přiměřené či spravedlivé. Podílet se také musí všichni.

Podniky investovaly do VaV o 5,6 mld. více

Český statistický úřad zveřejnil nové statistiky k výzkumu a vývoji (VaV) za rok 2017. Celkové výdaje na VaV dosáhly rekordních 90,4 mld. Kč, tedy meziročně o 10,3 mld. Kč více. Přispěl k tomu růst prostředků ze státního rozpočtu, z EU, ale především z podnikatelské sféry, která investovala o 5,6 mld. Kč více.

Evropská legislativa ztíží existenci spalovacích motorů

V  institucích EU aktuálně vrcholí schvalování návrhu nařízení, jež stanoví závazné cíle pro emise CO2 pro evropské výrobce osobních a užitkových automobilů po roce 2020. Splnění těchto cílů bude pro automobilky velmi nákladné, ovšem jejich nesplnění by mohlo mít pro automobilky ještě tíživější důsledky.