Průzkum k očekávaným dopadům silničního balíčku EU

Svaz průmyslu a dopravy ČR zrealizoval v polovině listopadu průzkumné šetření mezi silničními dopravci na téma sociálních dopadů připravovaného silničního balíčku EU. Za laskavou spolupráci na průzkumu děkujeme Svazu dopravy ČR a všem respondentům.

Výsledky průzkumu jsou k dispozici zde.

Dohoda nad digitální daní zatím není, Svaz průmyslu to vítá

Ministři financí EU na jednání ECOFIN 4. 12. 2018 nedospěli k závěru, jak daňově postihnout digitální oblast. Je zřejmé, že digitální daň není dostatečně připravena. Svaz předložené návrhy považuje za celkově rizikové a požaduje primárně celosvětové kompromisní řešení, které neohrozí vývoj moderních technologií v Evropě.

Rizika digitálních daní a možná řešení

Chápeme snahu daňový systém přizpůsobit novým trendům, mezi něž patří digitalizace. Digitální ekonomika prostupuje všemi sektory a varujeme před jednoduchým nesystémovým řešením zavádění nových daní.

Podporujeme Evropskou komisi v boji proti umisťování teroristického obsahu na internet

Svaz průmyslu podporuje snahy Evropské komise o boj proti umisťování teroristického obsahu na internetu. Nicméně společně s dalšími 12 organizacemi napříč členskými státy upozorňujeme v dopisu zaslaném zástupcům Evropské komise a europoslancům na potřebu dalších vyjasnění a změn v navrhovaném nařízení o odstraňování teroristického obsahu z internetu.