Antifosilní zákon

Svaz zaslal předsedovi vlády další dopis, v němž žádá o odklad jednání vlády o legislativních opatřeních, která by ČR dlouhodobě a právně vymahatelně zavazovala ke snižování emisí skleníkových plynů (tzv. antifosilní zákon).

Mezinárodní zdanění: zprávy k akčním plánům tzv. BEPS

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala 13 finálních zpráv k 15 akčním plánům v rámci tzv. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Jedná se iniciativu na nadnárodní úrovni s cílem zabránění daňovým únikům a zajištění zdanění v místě ekonomické aktivity.

Odkazy na podrobné informace, vysvětlující dokument či jednotlivé zprávy naleznete v příloze.