Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Investiční příležitost ve Španělsku - Schneider Electric

Dovolujeme si Vás informovat o průmyslové investiční příležitosti ve Španělsku - jedná se o závod, který v současné době provozuje společnost Schneider Electric a který se zabývá výrobou špičkové technologie pro distribuci elektrické energie.

Stanovisko k ukončení Projektu výstavby parku Plzeň Líně

Žádáme o informaci, zda a jaké jiné velké strategické průmyslové zóny má stát připravené místo této. Pokud by v blízké budoucnosti byl zájem některých z potenciálních investorů o významnou investici na obdobně velké ploše, jakou zónu může ČR nabídnout?

Stanovisko k realokaci z BAR do REPowerEU

SP ČR podporuje převedení prostředků z brexitové rezervy BAR do REPowerEU, kde jsou nyní z pohledu ČR i podnikatelského sektoru výrazně naléhavější potřeby. SP ČR podporuje výrazné posílení investic do energetické infrastruktury, podporu nahrazení fosilních paliv a materiálů v průmyslu a dalších investic do energetické účinnosti, bezpečnosti a nezávislosti apod.

První číslo časopisu „tak“ přináší informace o novém programu MPO - OP TAK

Nový zpravodaj od MPO „tak“ navazující na OPIK informuje o operačních programech tohoto ministerstva. Aktuální číslo přibližuje problematiku výzvy Úspory energie, přináší princip zjednodušení povinného zveřejňování účetních závěrek, avíza výzev v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a další zajímavé informace o současném programovém období 2021+.

Stanovisko k novele zákona o investičních pobídkách (2022)

SP ČR podporuje omezení pravomoci vlády schvalovat investiční pobídky pouze na strategické investiční akce, což zvýší transparentnost a efektivnost schvalování žádostí. Zároveň však SP ČR navrhuje, aby se tato pravomoc vztahovala pouze na ty strategické investiční akce, které překročení určitý limit na pořízení dlouhodobého majetku.