Komentáře Sekce hospodářské politiky SP ČR k vývoji ekonomiky – k výsledkům HDP, průmyslové výroby a další zajímavé ekonomické informace.

INFOGRAFIKA EVROPA HPH 800 2021

Teze ke stavu českého trhu práce

Nezaměstnanost v červnu dle údajů MPSV byla 5,2 %. Meziročně se jedná o zlepšení o 1 procentní bod. Úřady práce momentálně evidují 384 tis. nezaměstnaných. Jedná se tedy i o zlepšování situace, ale Z POHLEDU ZAMĚSTANCŮ!! Nejedná se jen o sezónní zlepšení, ale dochází k dalšímu snižování cyklické nezaměstnanosti na úrovně, které už přinášejí problémy, navíc s problémy s nevhodnou strukturou.

Průmysl v dubnu držel tempo, rostly nové zakázky

Po slabém růstu nových zakázek v průmyslu na začátku roku konečně vidíme dvouciferný růst. Průmyslová výroba by tak v následujících měsících měla i nadále růst. Stavebnictví je bohužel dále negativně zasaženo zejména problémy s povolovacím řízením. Jeho pokles se v dubnu dále prohloubil. Bilance zahraničního obchodu nadále zůstává výrazně pozitivní, i když export mírně klesá.

Průmysl dál táhne ekonomiku, stavebnictví ale zpomaluje

HDP vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 3,0 %. To bylo jen o jednu desetinu méně než ukazoval předběžný odhad. Hlavním tahounem růstu byl jako tradičně zpracovatelský průmysl, který vzrostl o 6,4 %. Špatná zpráva je, že zpomaluje stavebnictví. Na poptávkové straně ekonomiku táhla zejména spotřeba domácností. Investice zpomalují, ale do velké míry je to dáno pomalým náběhem čerpání fondů v novém programovacím období.

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí rostla nad očekávání

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí v porovnání se 4. čtvrtletím vzrostla o 0,5 %, v meziročním srovnání o 3,1 %. Jedná se o pozitivní výsledek, zejména ve světle odeznění některých jednorázových faktorů či poklesu stavebnictví v prvním čtvrtletí.

Mírná expanze průmyslu potvrzena i v březnu

Hodnoty nových zakázek v průmyslu, pokles exportu a pokles stavební výroby ukazují, že letošní rok nebude pro ekonomiku snadný na rozdíl od loňského roku. Nadále očekáváme mírný růst jak průmyslu, tak ekonomiky jako celku.

Predikce růstu ekonomiky České republiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR předpokládá růst HDP České republiky v roce 2016 ve výši 2,5 %, v roce 2017 by pak dle našeho odhadu mělo dojít k růstu o 2,7 %.