Zaměstnávání válečných veteránů - praktické informace

Hledání kvalitních zaměstnanců se pro firmy stává čím dál náročnějším úkolem. Svaz průmyslu a dopravy ČR nyní navázal spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, protože vojáci odcházející do civilu, jsou zajímavými posilami pro naše firmy.

Stanovisko k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů


SP ČR je přesvědčen, že navrhovaná právní úprava není nutná, protože současná právní úprava je postačující, v praxi fungující a osvědčená a oznamovatele korupce a trestných činů dostatečně chránící.