Stanovisko k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů


SP ČR je přesvědčen, že navrhovaná právní úprava není nutná, protože současná právní úprava je postačující, v praxi fungující a osvědčená a oznamovatele korupce a trestných činů dostatečně chránící.

Novinky v Režimu Ukrajina

Koordinační orgán vlády schválil změny v žádosti o zaměstnaneckou kartu. Účinné budou od 1. 11. 2018.