Milostivé léto II

Milostivé léto 2022 umožňuje ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původního dluhu a poplatku ve výši 1 500 Kč, resp. 1 815 Kč vč. DPH.

Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině může u řady veřejných zakázek docházet z důvodu návratu ukrajinských pracovníků zpět do vlasti k nedodržení smluvních podmínek u závazků na plnění veřejné zakázky, zejména jde o možné prodlužování harmonogramů plnění. Ministerstvo pro místní rozvoj ale upozorňuje, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek může zadavatel, pokud dojde k nepředvídané situaci bez zavinění zadavatele, jednat s dodavatelem o změně smlouvy.

Stanovisko MPSV: Pracovněprávní problematika povolávací rozkazy Ukrajina

V souvislosti s vážnou situací na Ukrajině se již v praxi řeší první problémy, kdy někteří zaměstnanci z Ukrajiny vykonávající práci pro zaměstnavatele v ČR podle zákoníku práce již začínají dostávat povolávací rozkazy – zaměstnavatelé řeší i pracovněprávní souvislosti a důsledky tohoto odchodu.

Doporučení k pracovnělékařským prohlídkám cizinců

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb.