Komise chce posílit rámec pro legální migraci v Evropě

Evropská komise zveřejnila balíček návrhů na posílení ekonomické migrace. Kromě revize dvou směrnic o jednotném povolení a dlouhodobých rezidentech Komise přináší sdělení zaměřené na přilákání dovedností a talentů do EU.

EPSCO o genderové vyváženosti v dozorčích a správních radách

Rada EPSCO v souladu s řádným legislativním postupem (QMV) přijala obecný přístup k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních.