Podzimní balíček EK k Evropskému semestru 2024

Obsahuje Roční strategii udržitelného růstu (ASGS), Zprávu o mechanismu včasného varování (AMR), návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (JER) a návrh doporučení k hospodářské politice pro eurozónu.

Pracovní program Evropské Komise 2024

Pod heslem „Delivery today and preparation for tomorrow“ zveřejnila Evropská Komise v úterý 17. 10. 2023 pracovní program na rok 2024 s omezením počtem nových iniciativ.