Workshop Evropské komise "Investice v rámci EU"

Workshop má za cíl informovat o právech investorů plynoucích z legislativy EU a umožnit jim sdílet informace o jejich praktických zkušenostech s investicemi mezi členskými státy, přímo se zástupci Evropské komise.

Praktické informace k brexitu pro dopravce

Máte již registrační a identifikační číslo EORI? Víte, zda máte povinnost podávat celní prohlášení předem? Bude Vás celní stráž zastavovat a kontrolovat v přístavním terminálu na hranicích?

Lepší informování on-line zákazníků

Prostřednictvím konfederace evropského byznysu BusinessEurope se Svaz průmyslu a dopravy ČR podílel na přípravě nové pomůcky pro elektronické obchodování s názvem "Cesta spotřebitele".