Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy, a to vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni zplnomocněným zavazovat svou vládu. Příslušným ministrem je ministr, do jehož resortu spadá projednávaná agenda. Zároveň může tedy zasedat několik složení Rad současně. Dříve (do listopadu 1993) proto byla výstižně zvána „Radou ministrů“. V předsednictví Rady se členské země střídají po šesti měsících.

Červnová Evropská Rada hlavně o bezpečnosti a obraně

Ve dnech 22. – 23. 6. 2017 se v Bruselu koná pravidelné zasedání Evropské Rady. Na programu je bezpečnost a obrana, zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost, migrace, Pařížská dohoda, digitální Evropa a vnější vztahy.