Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy, a to vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni zplnomocněným zavazovat svou vládu. Příslušným ministrem je ministr, do jehož resortu spadá projednávaná agenda. Zároveň může tedy zasedat několik složení Rad současně. Dříve (do listopadu 1993) proto byla výstižně zvána „Radou ministrů“. V předsednictví Rady se členské země střídají po šesti měsících.

Evropská rada řeší koncept širší Evropy

Ve dnech 23. a 24. června 2022 se v Bruselu uskuteční zasedání Evropské rady a eurosummitu. Podle evropského byznysu je teď podpora konkurenceschopnosti důležitější, než kdy jindy.