Poradní výbor pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představuje největší a nejsilnější podnikatelskou lobby vůči OECD. Sdružuje 41 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa.

BIAC zajišťuje bezprostřední kontakt podnikatelské komunity s OECD. Svým členům dává možnost, účastnit se setkání a globálních fór OECD, konzultací s vedením OECD, vládními delegáty, výbory a pracovními skupinami.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je členem BIAC od roku 1996. Členství mu dává možnost, být u vývoje důležitých politik – hospodářské a fiskální či zaměstnanosti a vzdělávání v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní světové trendy podložené analýzami a statistikami OECD. Umožňuje jeho členům zapojit své experty do řešení konkrétních problematik otevřených v rámci OECD. Ve specifických oblastech jako jsou věda, výzkum, technologie a energetika má SP ČR své zástupce na pozicích místopředsedů příslušných výborů BIAC.

www.biac.org

Prohlášení BIAC na zasedání ministrů OECD

Obrana globálního řádu založeného na pravidlech ve světle geopolitických výzev, to je hlavní motto poselství podnikatelské komunity v zemích OECD „Budoucnost, jakou ji chceme mít“, které zaznělo na pravidelném zasedání ministrů OECD.

Výročí 60 let založení Business at OECD (BIAC)

Svaz průmyslu a dopravy ČR se v roce 1996 stal členem Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC), poradního orgánu zaměstnavatelských a podnikatelských svazů při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Výroční zpráva 2017 BIAC

Zpráva BIAC přináší přehled o konzultacích, které byly vedeny s vládami v průběhu celého roku a to za významného přispění členských organizací BIAC a jejich podniků.