SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko SP ČR k některým z projednávaných bodů 69. plenární schůze RHSD

K investičním pobídkám (bod 2.4 – Analýza investičních pobídek) Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)nesouhlasí s úplným zrušením investičních pobídek, požaduje úpravu systému, zaměření pobídek na podporu inovačních projektů a výrob s vysokou přidanou hodnotou,nebrání ani zásadní změně, ale jednat o ní bude až na základě seriózní analýzy (vláda navrhuje zrušení přímých plateb a je ochotná diskutovat o jejich případné náhradě daňovými úlevami)Celý článek zde .

Další výrazný úspěch při naplňování Strategie Svazu

Svaz průmyslu a dopravy ČR již dlouhá léta usiluje o veřejně přístupnou a hlavně bezplatnou Sbírku zákonů v elektronické podobě. Tento požadavek byl také naposledy definován v Strategii Svazu na období let 2008-2011  a byl i předmětem jednání zástupců Svazu s ministrem spravedlnosti České republiky JUDr. Pospíšilem.