Práce z domova

Práce z domova označovaná též jako home office patří mezi moderní formy práce. Tato forma práce přináší změny v uspořádání pracovní doby a rovněž může měnit vztah osobního a pracovního života. S touto formou práce je však spojeno mnoho problémů na úseku zajišťování požadavků BOZP. V současné době je zaměstnanci i zaměstnavateli mylně pokládána práce prováděná formou home office za významný benefit. Většina zaměstnanců i zaměstnavatelů si však neuvědomuje povinnosti a práva spojená s BOZP při této formě práce.

Ze zjištění mezi členy Svazu průmyslu a dopravy ČR vyplývá, že se zajištění BOZP při práci mimo pracoviště zaměstnavatele věnuje jen méně než 50 % zaměstnavatelů. Zároveň se více než 70 % zaměstnanců domnívá, že jejich zaměstnavatelé tuto oblast neřeší vůbec anebo jen okrajově. Problémem je také například to, že zaměstnavatelé mnohdy nerespektují právo zaměstnance na soukromý život, resp. jeho soukromí, tedy na nedostupnost. Předložená metodika poskytuje zaměstnavatelům nástroj, jak docílit plnění vybraných požadavků týkajících se BOZP u zaměstnanců pracujících mimo pracoviště zaměstnavatele, konkrétně z domova.

Instruktážní videa

Podívejte se na krátká instruktážní videa k zajištění BOZP při práci z domova:

  1. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu home office
  2. Rizika ohrožující zdraví při práci v režimu home office
  3. Jak si správně zařídit domácí pracoviště
  4. Protahovací a relaxační cviky pro předcházení poškození zdraví při práci v režimu home office
  5. Jak si správně zorganizovat práci z domova, aby nedocházelo ke kolizi pracovního a rodinného života
kategorie Trh práce a vzdělávání
zpět