Stanovisko ke kodexu ČEPS pro poskytovatele podpůrných služeb

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu kodexu přenosové soustavy, části II. týkající se Podpůrných služeb (PpS). Kromě několika požadavků na precizaci a konsolidaci textu, se věnujeme zejména tématu akumulace. Zde vyzýváme k určité zdrženlivosti v případě přístupu akumulace k podpůrným službám, zároveň ale požadujeme, aby toto téma bylo uspojivě legislativně vyřešeno tak, aby byl umožněn trvalý rozvoj bateriových systémů v ČR.

Stanovisko k novele zákona o investičních pobídkách (2018)

Svaz podporuje změnu systému investičních pobídek a vítá větší podporu technologických center, výzkumu a vývoje. Mezi další pozitivní změny patří možnost flexibilního zaměstnávání či odstranění podmínky vytvoření nových pracovních míst ve výrobě. Svaz zároveň navrhuje řadu upřesnění.

Stanovisko k novele zákona o místních poplatcích

SP ČR předložený návrh vítá zejména z toho důvodu, že se snaží řešit situaci, ve které je de facto rozdílně přistupováno ke zdanění ubytovacích služeb. Bohužel ale návrh obsahuje i řadu otázek k vyjasnění.

Stanovisko k novele statistické vyhlášky ERÚ

Svaz k materiálu uplatňuje dvě doporučující připomínky, které mají za cíl zejména celkové zpřesnění dokumentu, jednak z důvodu samotné vnitřní konzistence předpisu a také ve vztahu k související legislativě.