Svaz podporuje věcný záměr stavebního zákona

Svaz průmyslu a dopravy velmi oceňuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo k úplné rekodifikaci veřejného stavebního práva, a podporujeme ambici předložit návrh nového zákona Vládě ČR na začátku roku 2021.

Podporujeme poslaneckou novelu správního řádu

Svaz podporuje poslanecký návrh novely správního řádu, který se týká problematiky závazných stanovisek, lhůt pro jejich vydání a nabytí fikce nepodmíněnosti rozhodnutí tímto závazným stanoviskem. Nicméně upozorňujeme, že podobný záměr je rovněž součástí plánované vládní novely zákona o urychlení. Zároveň vyzýváme poslance, aby k danému návrhu iniciovali detailní odbornou diskusi s cílem eliminovat rizika vyplývající z případného soudního přezkumu takové úpravy.