Enrico Letta: Much more than a market!

Enrico Letta vyzývá instituce EU k vytvoření strategie pro budoucnost jednotného trhu v novém politickém cyklu, k vytvoření evropského kodexu obchodního práva a zjednodušení regulatorního rámce EU. Věnováno památce Jacquese Delorse.