Komise chce posílit rámec pro legální migraci v Evropě

Evropská komise zveřejnila balíček návrhů na posílení ekonomické migrace. Kromě revize dvou směrnic o jednotném povolení a dlouhodobých rezidentech Komise přináší sdělení zaměřené na přilákání dovedností a talentů do EU.

EPSCO o genderové vyváženosti v dozorčích a správních radách

Rada EPSCO v souladu s řádným legislativním postupem (QMV) přijala obecný přístup k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních.

Balíček mobility - Nové povinnosti pro dopravce a řidiče od 2. 2. 2022

Od 2. 2. 2022 se na dopravce a řidiče vztahují v souvislosti s Balíčkem Mobility (někdy také Silniční balíček) nové povinnosti a oprávnění, týkající se v případě dopravce odměny pro vyslaného řidiče a administrativních povinností ve spojení s vysláním; a v případě řidiče změny rozsahu dokladů přítomných ve vozidle při jeho provozu, změny rozsahu zadávaných údajů do záznamových zařízení a odměny pro řidiče v případě vyslání. Článek Ministerstva dopravy ČR uveřejňujeme s jejich laskavým dovolením.