Sdělení Komise o digitalizace služeb sociálního zabezpečení

Sdělení stanoví opatření k rychlejšímu a jednoduššímu přeshraničnímu přístupu ke službám sociálního zabezpečení skrze plné využití digitálních nástrojů a snížení administrativní zátěže pro občany i podniky a zlepšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství.