Klimatický cíl 2040 nesmí poškozovat naši konkurenceschopnost

Na začátku února Evropská komise představila doporučení pro výši cíle snižování emisí pro rok 2040. Dle SP ČR navržený scénář počítá s masivním nasazením zatím velmi nevyužívaných technologií jako zachytávání a ukládání uhlíku. Je nutné, aby byly přehodnoceny dopady na jednotlivé země a průmyslové sektory a aby měla ČR i v další dekádě přístup k evropskému financování.

Stanovisko k novele zákona o Národní rozvojové bance

Svaz považuje legislativní úpravu NRB za důležitý krok, který by měl zvýšit efektivitu banky, ale také v konečném důsledku zlepšit podporu českých exportérů včetně zapojení soukromého sektoru do projektů zahraniční rozvojové spolupráce.

Stanovisko k ukončení Projektu výstavby parku Plzeň Líně

Žádáme o informaci, zda a jaké jiné velké strategické průmyslové zóny má stát připravené místo této. Pokud by v blízké budoucnosti byl zájem některých z potenciálních investorů o významnou investici na obdobně velké ploše, jakou zónu může ČR nabídnout?

Stanovisko k novele vyhlášky o digitální technické mapě kraje (2024)

SP ČR navrhuje upravit přechodné ustanovení kvůli zákonu o kritické infrastruktuře, zrušit povinnost identifikovat, které všechny části technické infrastruktury jsou kritickou infrastrukturou, zároveň umožnit vedení kritické infrastruktury ve veřejné části DTM dle rozhodnutí vlastníka technické infrastruktury, a další úpravy.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona

SP ČR žádá vyjasnění podoby Portálu stavebníka. Dále elektronizaci a posílení robotizace podávání žádostí včetně možnosti jejich interaktivního vyplnění a předvyplnění pomocí jiných rejstříků. Zároveň žádáme informace o požadavcích na ukládání a manipulaci s dokumentací. V jednotlivých formulářích pak žádáme doplnění nezbytných údajů pro efektivnější zpracování žádostí.