Stanovisko k novele zákona o vnitrozemské plavbě (2021)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu se Svazem dopravy ČR (SD ČR) dlouhodobě upozorňuje na některé problémy vodní dopravy a potřebu jejich řešení. Připomínky SP ČR směřují k cenotvorbě za užívání přístavu, technickým prohlídkám plavidel technickým pravidlům těchto prohlídek apod. 

Společné stanovisko k návrhu trestního zákoníku a zákona o některých přestupcích

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj, Spotřebitelským fórem a Unií vydavatelů dnes rozeslal na předsedy poslaneckých klubů a také na členy Ústavně právního výboru společné stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb - sněmovní tisk č. 384.

Vodíková strategie České republiky

Vodíkové technologie jsou považovány za jeden z důležitých nástrojů, jak dosáhnout cílů Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu. To bylo také deklarováno ve sdělení Komise „Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu.“