Stanovisko k nové aktualizaci NAP Čistá mobilita (2024)

SP ČR podporuje novou aktualizaci NAP CM. Zároveň navrhuje doplnění možnosti podpory kombinované dopravy a železniční nákladní dopravy a zohlednění paliv potřebných pro plnění REDIII. SP ČR také navrhuje posílit důraz na technické vzdělávání a chemii.

Připomínky Svazu k registrační vyhlášce

Svaz nesouhlasí s novým datem termínu pro možnost výrobce provést změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů ze zeleného bonusu na výkupní cenu a u výkupní ceny na zelený bonus.