Stanovisko SP ČR k Aktualizaci NPO včetně půjčky

SP ČR podporuje naplnění záměrů a investic ve vztahu k energetice dle návrhu MPO, podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a navrhuje také další opatření např. v energetice, obnovitelných zdrojích, oběhovém hospodářství, výzkumu a vývoje či čisté mobilitě.

Svaz se připravuje na další diskuze k podobě nového zákona o kybernetické bezpečnosti

NÚKIB na konci ledna zveřejnil dlouho očekávanou veřejnou konzultaci k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Svaz v této oblasti s NÚKIB intenzivně spolupracuje a v rámci veřejné konzultace uplatnil rozsáhlé připomínky, aby bylo zajištěno, že výsledná podoba nového zákona nenaruší podnikání a zároveň zaručí bezpečnost České republiky.