Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2024

SP ČR podporuje zachování výše rozpočtu alespoň ve výši prostředků minulého roku a žádá reflexi Dopravních sektorových strategií 3. fáze.

Stanovisko k návrhu změn tarifní struktury

Svaz uplatnil připomínky týkající se celého procesu rezervace příkonu v distribuční soustavě, k platbám za výrobce elektřiny a k novému návrhu stanovení ceny za odběr ze soustavy.