SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko ke kodexu ČEPS pro poskytovatele podpůrných služeb

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu kodexu přenosové soustavy, části II. týkající se Podpůrných služeb (PpS). Kromě několika požadavků na precizaci a konsolidaci textu, se věnujeme zejména tématu akumulace. Zde vyzýváme k určité zdrženlivosti v případě přístupu akumulace k podpůrným službám, zároveň ale požadujeme, aby toto téma bylo uspojivě legislativně vyřešeno tak, aby byl umožněn trvalý rozvoj bateriových systémů v ČR.