SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k návrhu Územního rozvojového plánu

SP ČR žádá o aktivní zapojení do přípravy první změny Územního rozvojového plánu (ÚRP). Zároveň již v tomto „nultém“ ÚRP žádáme zpřesnění popisu některých záměrů převzatých ze Zásad územního rozvoje.