SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2024

SP ČR podporuje zachování výše rozpočtu alespoň ve výši prostředků minulého roku a žádá reflexi Dopravních sektorových strategií 3. fáze.