SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k poslanecké novele stavebního zákona (částečné odložení, 2021)

SP ČR sice kvituje zachování zahájení činnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, ale výhody nového stavebního zákona by měly používat i další stavby důležité pro hospodářství ČR. Pokud v ostatních oblastech nebudou zachovány všechny benefity, pak považujeme za zásadní rozšířit vyhrazené stavby o stavby distribuční soustavy o napětí 110 kV, distribuční soustavy vysokotlakých plynovodů, veřejných komunikačních sítí a důležité stavby průmyslu.