SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k návrhu cenového rozhodnutí pro podporované zdroje energie

Svaz připomínkoval v rámci konzultačního procesu návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021, ve které požaduje navýšit základní sazbu zeleného bonusu o 222 Kč/MWh na elektřinu vyrobenou v kogeneračních jednotkách s výkonem nad 5 MWe z důvodu růstu ceny paliva, emisních povolenek a fixních nákladů, např. mezd zaměstnanců.

Stanovisko k novele zákona o civilním letectví

Novela zákona má za cíl implementovat novou evropskou legislativu. Jde například o aplikaci požadavek na změnu ověřování spolehlivosti a zajištění schopnosti reagovat na změnu statusu dané prověřované osoby v průběhu času, což nelze než uvítat. Bohužel vybraná národní forma implementace pouze zvyšuje administrativní zátěž a neuvažuje o jiných způsobech provedení.

Stanovisko k novele nařízení vlády k investičním pobídkám (2020)

Svaz dlouhodobě podporuje zaměření investičních pobídek s důrazem na podporu vyšší přidané hodnoty investic v ČR. Stále ale musí zůstat možnost podpořit i investice v problémových regionech. Svaz podporuje i umožnění podpory strategickým odvětvím s ohledem na zájmy a bezpečnost ČR a doporučuje v této věci vyhodnotit možnosti případného rozšíření definice strategických odvětví. Dále navrhuje úpravu podmínek podílu nezaměstnaných osob, aby více reflektovaly skutečný stav hospodářství (např. při hromadném propouštění) a zároveň nebránily podpoře investic v době výrazného ekonomického poklesu dodatečnými podmínkami.

Návrh vyhlášky k daňovým formulářovým podáním

Problematika daňových formulářů jako nástroje komunikace mezi daňovým subjektem a správcem daně je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR důležitá z pohledu dlouhodobě vysoké administrativní zátěže pro firmy. V Programovém prohlášení Svazu průmyslu výslovně uvádíme několik požadavků, jakými je například snižování počtu položek v daňových formulářích například odstraněním údajů, které má správce daně k dispozici (především registrační údaje), či požadavek na to, aby nebyly prováděny změny znamenající ztížení z pohledu uživatele.

Stanovisko k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti

Stávající znění § 4 odst. 5 písm. a ZKB nezohledňuje situaci na trhu tzv. multitenantních cloudových služeb, kde si odběratel (zákazník, správce informačního systému veřejné správy) obvykle vybírá v rámci technické kvalifikace takovou službu a její bezpečnostní politiku, která je kompatibilní s bezpečnostní politikou správce informačního systému veřejné správy.