InnoTrans 2020

Mezinárodní veletrh dopravní techniky, 22. - 25. září 2020 v Berlíně.

Egypt Petroleum Show

Egypt Petroleum Show (EGYPS) je nejvýznamnější výstavou a konferencí v ropném a plynovém průmyslu napříč Egyptem, Severní Afrikou a oblastí Středozemního moře. Koná se 11.-13. února 2020 v Egypt International Exhibition Center v Káhiře.