Komentáře Sekce hospodářské politiky SP ČR k vývoji ekonomiky – k výsledkům HDP, průmyslové výroby a další zajímavé ekonomické informace.

  • 1/5 Globální index konkurenceschopnosti: 29. místo
  • 2/5 Podíl průmyslu v ČR: 30,5 %
  • 3/5 Růst průmyslové produkce: + 3,0 %
  • 4/5 Zaměstnanost v průmyslu: 31,1 %
  • 5/5 Průměrná mzda v průmyslu: 32 017 Kč

Podíl přidané hodnoty průmyslu - vybrané země Evropy

Zdroj dat: Eurostat. Procentní podíl hrubé přidané hodnoty za průmysl (skupiny B+C+D+E - těžba, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody, odpadové hospodářství) k celkové hrubé přidané hodnotě, údaje v mil. euro v běžných cenách za r. 2018 byly převedeny do % podílu. *použita data za r. 2016.

Průmysl v dubnu rostl tempem 3,3 %

Průmysl v dubnu meziročně rostl o 3,3 %. V prvních třech měsících roku 2019 průmyslová výroba spíše stagnovala, dubnové výsledky byly pozitivně ovlivněny výrobou vozidel a elektřiny.