Komentáře Sekce hospodářské politiky SP ČR k vývoji ekonomiky – k výsledkům HDP, průmyslové výroby a další zajímavé ekonomické informace.

  • 1/5 Globální index konkurenceschopnosti: 31. místo
  • 2/5 Podíl průmyslu ČR: 31,9 %
  • 3/5 Růst průmyslové produkce: + 6,5 %
  • 4/5 Zaměstnanost v průmyslu: 31,3 %
  • 5/5 Průměrná mzda v průmyslu: 29 842 Kč

Podíl přidané hodnoty průmyslu - vybrané země Evropy

Zdroj dat: Eurostat. Procentní podíl hrubé přidané hodnoty za průmysl (skupiny B+C+D+E - těžba, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody, odpadové hospodářství) k celkové hrubé přidané hodnotě, údaje v mil. euro v běžných cenách za r. 2018 byly převedeny do % podílu. *použita data za r. 2016.

Průmysl v březnu dle očekávání značně poklesl

Březnová data již v plné síle ukazují dopady koronavirové krize a souvisejícího uspání české i ostatních ekonomik. Průmyslová produkce v březnu meziročně klesla o 10,8 %, meziměsíčně byl pokles o 8,7 %.

Ekonomická nálada horší než v minulé krizi

Stávající restriktivní omezení a nejistota ohledně dalšího vývoje se odráží i v indexech ekonomické nálady a očekávání. Dokládá to dubnový konjunkturální průzkum ČSÚ.