Komentáře Sekce hospodářské politiky SP ČR k vývoji ekonomiky – k výsledkům HDP, průmyslové výroby a další zajímavé ekonomické informace.

  • 1/5 Globální index konkurenceschopnosti: 31. místo
  • 2/5 Podíl průmyslu ČR: 31,9 %
  • 3/5 Růst průmyslové produkce: + 6,5 %
  • 4/5 Zaměstnanost v průmyslu: 31,3 %
  • 5/5 Průměrná mzda v průmyslu: 29 842 Kč

Podíl přidané hodnoty průmyslu - vybrané země Evropy

Zdroj dat: Eurostat. Procentní podíl hrubé přidané hodnoty za průmysl (skupiny B+C+D+E - těžba, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody, odpadové hospodářství) k celkové hrubé přidané hodnotě, údaje v mil. euro v běžných cenách za r. 2017 byly převedeny do % podílu. *použita data za r. 2016

Průmysl v dubnu rostl tempem 3,3 %

Průmysl v dubnu meziročně rostl o 3,3 %. V prvních třech měsících roku 2019 průmyslová výroba spíše stagnovala, dubnové výsledky byly pozitivně ovlivněny výrobou vozidel a elektřiny.

V 1. čtvrtletí HDP rostl

HDP v prvním kvartále letošního roku rostl, meziročně podle předběžného odhadu byl 2,5% růst, mezičtvrtletně HDP rostl o 0,5 %.

Výsledky průmyslu v březnu

Průmyslová produkce v březnu celkově spíše stagnovala. Výhled ale díky rostoucím novým zakázkám zůstává pozitivní.

Průmysl se v únoru vrátil k růstu

Průmysl se po mírném poklesu v lednu (-1,1 %), který byl mj. způsoben celoevropskými negativními hodnotami, vrátil k růstu. Po očištění o počet pracovních dní průmysl rostl meziročně o 1,5 %. Meziměsíčně pak dle dat ČSÚ o 0,5 %.

3% růst HDP v roce 2018 potvrzen

Zpřesněný odhad HDP ukazuje, že poslední čtvrtletí bylo rostoucí, překonalo výsledky za 2. a 3. čtvrtletí loňského roku. Mezikvartálně byl růst 0,9 %, meziročně 2,8 %. Výsledný růst za celý rok 2018 je 3 %.