Komentáře Sekce hospodářské politiky SP ČR k vývoji ekonomiky – k výsledkům HDP, průmyslové výroby a další zajímavé ekonomické informace.

  • 1/5 Globální index konkurenceschopnosti: 31. místo
  • 2/5 Podíl průmyslu ČR: 31,9 %
  • 3/5 Růst průmyslové produkce: + 6,5 %
  • 4/5 Zaměstnanost v průmyslu: 31,3 %
  • 5/5 Průměrná mzda v průmyslu: 29 842 Kč

Podíl přidané hodnoty průmyslu - vybrané země Evropy

Zdroj dat: Eurostat. Procentní podíl hrubé přidané hodnoty za průmysl (skupiny B+C+D+E - těžba, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody, odpadové hospodářství) k celkové hrubé přidané hodnotě, údaje v mil. euro v běžných cenách za r. 2018 byly převedeny do % podílu. *použita data za r. 2016.

Ekonomická nálada se mírně zlepšuje

Aktuální ukazatele ekonomické nálady a očekávání podnikatelů naznačují, že ekonomika i přes restrikce dokáže fungovat dál a do budoucna se dívá s určitým optimismem.

HDP ČR klesl dle předběžného odhadu ČSU o 5,6 %

Za celý rok 2020 české HDP kleslo předběžně o 5,6 %, to je méně než ukazovaly krizové scénáře. Ekonomika dokázala ustát loňský covidový rok v rámci silných restrikcí nakonec o trochu lépe, než jsme jako Svaz původně předpokládali. Nyní je potřeba rychlá stabilizace a zabezpečení zdravotní situace ze strany vlády. Nelze zapomínat ani na podmínky vedoucí k  podpoře oživení investic.

Průmysl v říjnu mírně rostl

Průmyslová produkce v říjnu meziročně rostla o 1,3 %, meziměsíčně se produkce zvýšila o 3 %. Přes zlepšující se čísla ale průmysl za celý rok kladných hodnot nedosáhne.