Týdenní přehled v institucích EU

Přehled dění v evropských institucích na následující týden.
 
Týdenní přehled 23. - 29. 10. 2017
V pondělí se uskuteční jednání vlády, kde mj. proběhne vyhodnocení cvičení znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem v letech 2015 až 2017.
Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat pracovní program Komise pro rok 2018. O programu budou poslanci Evropského parlamentu ten den diskutovat na svém plenárním zasedání ve Štrasburku.
Ve středu hlasují poslanci Evropského parlamentu o udělení mandátu pro vyjednávání o obchodu EU s Austrálií a Novým Zélandem.
Od středy do pátku estonské předsednictví pořádá setkání Občanské společnosti Východního partnerství. Součástí konference bude i výroční shromáždění Fóra občanské společnosti Východního partnerství a od čtvrtka do soboty 4. podnikatelské fórum Východního partnerství na téma Digitální ekonomika: inovační platforma pro transparentní podnikání bez hranic.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 16. - 22. 10. 2017
V pondělí proběhne společné slyšení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch k pracovním podmínkám mobilních pracovníků v dopravě. Výbor pro zaměstnanost hlasuje o zprávě k vysílání pracovníků.
V úterý a ve středu CEBRE spoluorganizuje podnikatelskou misi do Belgie.
Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat přípravu Evropské rady, balíček k boji proti terorismu a 11. zprávu o bezpečnosti Unie.
Ve středu se koná tripartitní sociální summit. Ve čtvrtek a v pátek na něj navazuje zasedání Evropské rady, na programu je migrace, digitální Evropa, obrana, vnější vztahy, jednání o brexitu.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 9. - 15. 10. 2017
V pondělí bude Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu projednávat návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu.
V pondělí se bude Právní výbor Evropského parlamentu zabývat návrhem týkajícím se zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Stejnému tématu se bude v ten den věnovat také Sekce SOC EHSV.
Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu bude v úterý hlasovat o smlouvách o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku. Poslanci také povedou rozpravu na téma elektronický průkaz pro služby.
V úterý CEBRE pořádá v Brně semináře na téma Nové exportní příležitosti v Asii: Obchodní dohody EU-Vietnam a EU-Japonsko a Investiční plán pro Evropu: Jak se úspěšně zapojit?. V Brně se v ten den uskuteční tisková konference k 15. výročí od založení CEBRE.
Ve středu bude Evropská komise projednávat balíček Bankovní unie.
Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP poslanci povedou ve středu rozpravu na téma duální kvalita potravin, nástroj pro poskytnutí informací o vnitřním trhu SMIT, jednotná digitální brána a regulované profese.
V Průmyslovém výboru EP ve středu proběhne výměna názorů s komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost Mariy Gabrielovou o balíčku opatření pro kybernetickou bezpečnost a volném toku jiných než osobních údajů v rámci strukturovaného dialogu. Výbor se bude o den později zabývat problematikou vnitřního trhu s elektřinou a připravenost na rizika v sektoru elektřiny.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 2. - 8. 10. 2017
V pondělí bude Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu hlasovat o zprávě k Evropskému kodexu pro elektronické komunikace a o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětví elektronických komunikací.
V úterý bude Evropská komise projednávat balíček spravedlivého zdanění včetně návrhů směrnice Rady o definitivním režimu DPH pro přeshraniční transakce, dále balíček k veřejným zakázkám a návrh doporučení Rady o kvalifikačním rámci pro učňovské vzdělávání.
Tento týden zasedá plénům Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat mj. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních či o automatizované výměně údajů o registraci vozidel v ČR.
Ve středu v Senátu PČR proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, mj. na téma prohloubení hospodářské a měnové unie či povinná automatická výměna informací v oblasti daní.
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu ve čtvrtek bude hlasovat o autorských právech na digitálním jednotném trhu.
V pátek CEBRE spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou budoucnosti rozpočtu EU.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
Týdenní přehled 25. 9. - 1. 10. 2017
V pondělí jednají poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace). Dále budou hlasovat o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a příslušných postupů. O ochraně soukromí v elektronických komunikacích budou poslanci výboru hlasovat na svém čtvrtečním zasedání.
V pondělí pořádá CEBRE společně se Stálým Zastoupením ČR při EU seminář ke spotřebitelskému a marketingovému právu EU.
Ve středu pořádá frakce progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu veřejné slyšení věnované dvojí kvalitě potravin. Komise by v ten den měla přijmout informaci pro členské státy, jak tuto oblast řešit.
CEBRE ve středu spolupořádá se Stálým zastoupením ČR při EU a CleanSky konferenci na téma financování výzkumu a inovací v odvětví letectví po roce 2020.
Poslanci Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu ve čtvrtek povedou rozpravu na téma Vnitřní trh s elektřinou.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
Týdenní přehled 18. - 24. 9. 2017
V pondělí pořádá estonské předsednictví konferenci na téma propojení energetiky s digitalizací.
V úterý estonské předsednictví pořádá konferenci věnovanou budoucímu designu trhu s elektřinou.
Na úterní schůzi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR bude hlavním bodem jednání silniční balíček vč. části o vysílání pracovníků v silniční dopravě. O silničním balíčku budou diskutovat poslanci Výboru pro evropské záležitosti PS PČR na svém čtvrtečním zasedání.
Ve středu se v Tallinnu koná Evropský den spotřebitelů a hospodářské soutěže.
Ve středu a ve čtvrtek zasedá plénum Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na čtvrtečním zasedání vystoupí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ke Stavu Unie.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
Týdenní přehled 11. - 17. 9. 2017
V pondělí na společném zasedání Průmyslového výboru Evropského parlamentu a Výboru pro Životní prostředí EP se budou poslanci zabývat návrhem na řízení Energetické unie.
Ve čtvrtek a v pátek pořádá estonské předsednictví konferenci věnovanou kybernetické bezpečnosti na Jednotném digitálním trhu.
Ve čtvrtek hlasují poslanci Evropského parlamentu o zprávě k nové agendě dovedností pro Evropu a k akademickému pokračujícímu a dálkovému vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
Týdenní přehled 4. - 10. 9. 2017
V pondělí povedou členové Průmyslového výboru Evropského parlamentu rozpravu na téma evropský elektronický průkaz služeb a podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP budou v pondělí diskutovat mj. o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích.
Estonské předsednictví pořádá v pondělí a úterý konferenci věnovanou evropskému právu obchodních společností a správě a řízení společností.
V EHSV se schází studijní skupina na téma přístup na mezinárodní trh silniční nákladní přepravy zboží a k povolání podnikatele v silniční dopravě.
V úterý projedná Poslanecká sněmovna PČR vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížské dohody a dohody mezi EU a Kanadou (CETA).
Evropská komise ve středu projedná a schválí celou řadu dokumentů týkajících se migrace a bezpečnosti EU. Dále povede orientační debatu o obchodní politice Eu v kontextu reflexního dokumentu o "využívání globalizace" a stanoviska Evropského soudního dvora.
Estonské předsednictví zahájí ve středu třídenní konferenci věnovanou ochraně osobních údajů.
V pátek pořádá CEBRE v Praze setkání zakladatelů CEBRE s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 24. - 30. 7. 2017
V pondělí a úterý zasedá neformální Rada ministrů pro konkurenceschopnost (oblast výzkumu). Ministři se zaměří na střednědobé zhodnocení programu Horizont 2020 a budoucnost evropského výzkumu a inovací.
Na jednání vlády bude v pondělí podána informace o aktuální evropské problematice a kandidatuře na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR.
Evropská komise bude projednávat a schvalovat zprávu o pokroku Unie bezpečnosti a zprávu o přemístění a přesídlení.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
Týdenní přehled 17. - 23. 7. 2017
V pondělí zasedá Rada pro spolupráci EU – Uzbekistán, která se bude zabývat dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem.
V pondělí a úterý se koná neformální zasedání ministrů hospodářství a ministrů zodpovědných za telekomunikace. Hlavními tématy bude volný pohyb dat, implementace 5G a konektivita. Volnému pohybu dat bude také věnována pondělní konference předsednictví v Estonsku.
V pondělí bude zahájeno dvoudenní zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Ministři se budou věnovat ekologickému zemědělství, zjednodušení společné zemědělské politiky EU, plánu pro boj proti antimikrobiální rezistenci, africkému moru prasat, dvojí jakosti a označování původu.
Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR se v úterý a středu bude mj. zabývat prioritami estonského předsednictví v Radě EU, Bílou knihou o budoucnosti EU či návrhem nařízení, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
Týdenní přehled 10. - 16. 7. 2017
V pondělí pořádá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu veřejné slyšení o budoucnosti trhu s elektřinou v EU.
Ve středu se bude Výbor pro Vnitřní trh ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu zabývat zeměpisným blokováním a dalšími formami diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu a testem proporcionality před přijetím nové regulace povolání.
Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat následující body: Maximalizace inovačního potenciálu Evropy prostřednictvím inteligentní specializace Návrh o nedovoleném obchodování s kulturními statky.
Ve středu a čtvrtek se koná summit EU–Ukrajina. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 3. - 9. 7. 2017
V úterý proběhne na plenárním zasedání Evropského parlamentu jmenování členky Evropské komise za Bulharsko - Mariya Gabrielová. Ve středu budou europoslanci hlasovat o vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě.
Evropská komise se bude ve středu zabývat přípravou summitu G20, který se koná v pátek a v sobotu v Hamburku. 
Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na kterém vystoupí hlavní vyjednavač pověřený jednáním se Spojeným královstvím Michel Barnier v rámci diskuse o stavu jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU a zástupce estonského předsednictví EU u orgánů EU Matti Maasikas v rámci diskuse o prioritách estonského předsednictví. EHSV bude také přijímat usnesení k bílé knize Komise o budoucnosti Evropy či k pracovnímu programu Komise pro rok 2018.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 26. 6. - 2. 7. 2017
V pondělí zasedá v Evropském parlamentu pracovní skupina Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele k Jednotném digitálním trhu.
V pondělí a úterý zasedá Rada pro energetiku.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat následující dokumenty: Dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (proces bílé knihy); Rámec pro osobní důchodový produkt EU; Evropská agenda bezpečnosti: pokračování činnosti skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu a revize rámce EU-LISA; Upravený návrh o Evropském informačním systému rejstříků trestů / ECRIS; 8. zpráva o pokroku Unie bezpečnosti.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 19. - 25. 6. 2017
Poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu budou v pondělí diskutovat s komisařkou Bulc o balíčku mobility. V úterý se budou poslanci zabývat výchozí kvalifikací a pravidelným školením řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a řidičskými průkazy, přeshraničními zásilkovými službami, kontrolami bezpečnosti silniční dopravy a přístupem k povolání podnikatele v silniční dopravě.
V úterý se koná schůze Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, který bude hlasovat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Evropská komise bude ve středu mj. projednávat proces Bílé knihy nebo mezinárodní dohody o narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemí (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).
Ve středu se budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP zabývat rámcem evropské elektronické karty služeb.
Na společné schůzi Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP se budou poslanci zabývat Energetickou unií.
Na čtvrtečním zasedání Průmyslového výboru Evropského parlamentu povedou poslanci rozpravu na téma Evropský kodex pro elektronické komunikace, energetická účinnost a podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Výbor pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude ve čtvrtek diskutovat o smlouvách o prodeji zboží online, balíčku prosazování, rozdílné kvalitě složení a chuti prodávaných na jednotném trhu v EU a hlasovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace.
Ve čtvrtek a pátek zasedá Evropská rada, která se zaměří na migraci, bezpečnost a obranu, pracovní místa a růst a v neposlední řadě na jednání o odchodu Velké Británie z EU.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 12. - 18. 6. 2017
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu se budou poslanci zabývat mj. označováním energetické účinnosti štítky, digitální ekonomikou: Evropský program pro ekonomiku sdílení, on-line platformami a jednotným digitálním trhem, politikou soudržnosti po roce 2020.
Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat mj. legislativní návrh týkající se dalších změn nařízení o evropské infrastruktuře trhu (EMIR).
V Evropském parlamentu proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, který bude hlasovat o zprávě k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Na středečním zasedání Výboru pro Evropskou unii se bude diskutovat o Bílé knize o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025.
Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá ve čtvrtek veřejné slyšení na téma Digitalizace v oblasti zdravotnictví / zdravotní pojištění.
V rámci maltského předsednictví proběhne v pátek akce s názvem Digitální agenda.
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá spolu s partnerskými organizacemi v pátek v Evropském domě v Praze debatu s názvem „Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?“.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 5. - 11. 6. 2017
Vláda ČR se bude v pondělí mj. zabývat plánem rekonstrukce objektů v rámci směrnice o energetické účinnosti a vytvořením funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR. 
Evropská komise bude ve středu projednávat otázky týkající se budoucnosti evropské obrany do roku 2025, programu obranného průmyslového rozvoje, globální strategie EU či letectví.
Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro obecné záležitosti, Rada pro telekomunikace a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
Ve čtvrtek proběhne v Evropském parlamentu schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Poslanci budou diskutovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace, přístupu zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh Unie v oblasti veřejných zakázek a postupy podporující vyjednávání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí, prosazování směrnice o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování povolovacích schémat a požadavky na služby a hlasovat autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Na schůzi Poslanecké sněmovny PČR je na programu návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
kategorie CEBRE a SPČR
zpět