04ogo.color                                           eyd-emblem-3lines-02-url cs

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci představuje komunikačního partnera pro jednání s koordinátorem české rozvojové pomoci, kterým je Ministerstsvo zahraničí ČR. Soukromý sektor tímto disponuje svým zástupcem v Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci a má tak možnost, v rámci mezinárodně uznávaných principů rozvojové pomoci, hájit zájmy podnikatelů a určitým způsobem ovlivňovat politiku české ZRS do budoucna.

Platforma umožňuje sdílet informace a znalosti podnikatelů se zkušeností z rozvojových zemí s ostatními potenciálními zájemci o ekonomické aktivity tamtéž.

Platformu podnikatelů pro zahraniční spolupráci založily:

Svaz průmyslu a dopravy ČR www.spcr.cz

Svaz strojírenské technologie www.sst.cz

Asociace podniků českého železničního průmyslu - ACRI www.acri.cz

Češi pokračují v sanaci znečištěných lokalit v okolí letiště Mărculeşti v Moldavsku

Projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s názvem „Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku II.“ byl zahájen 21. srpna 2013. Po roce realizace projektu je dne 11. září 2014 organizován na radnici v obci Lunga seminář pro zástupce moldavské státní správy a samosprávy, na kterém budou prezentovány průběžné výsledky projektu.

Úvod

Informace k zahraniční rozvojové spolupráci, avíza & některá zajímavá oznámení (tendry) EuropeAid a další zprávy k tématu ZRS. Tato rubrika je pravidelně doplňována. V případě zájmu o toto téma doporučujeme navštívit také stránky PPZRS http://www.ppzrs.org.  Dokumenty ke stažení jsou ve formátu Word, nebo PDF, některé mohou být archiviány formátem ZIP.

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Organizace založená k 1.1.2008 Svazem průmyslu a dopravy ČR, Svazem strojírenské technologie - SST a Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) vznikla s cílem zlepšit podmínky pro uplatnění českých podniků v projektech pomoci rozvojovým zemím.

Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (ČRA) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS), zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních projektů ZRS.

zpět