Mezinárodní spolupráce

Svaz  hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích:

SP ČR je členem:

BUSINESSEUROPE - Konfederace evropského podnikání    (od roku 1993)

BIAC – Poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996)

EHSV – Evropský hospodářský a sociální výbor (poradní orgán EK) je součástí  Evropského  sociální dialogu a zastupuje zaměstnavatele v Poradních výborech a agenturách EK, ve kterých je účast sociálních partnerů zakotvena ve Smlouvě o ES

IOE – Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992)

Svaz navazuje na bilaterální úrovni spolupráci s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a ostatními hospodářskými institucemi v zahraničí na základě více než  90 dohod o spolupráci.