Plán akcí Sekce mezinárodních vztahů SP ČR na rok 2017

Vážení členové Svazu průmyslu a dopravy, předkládáme vám přehledný plán akcí, které organizuje Sekce mezinárodních vztahů SP ČR, včetně programu účasti Svazu průmyslu a dopravy ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017 v Brně. Celoročně je aktualizován a doplňován.

Notifikace technických předpisů WTO 37. týden 2017

Níže pro informaci a k využití upozorňujeme na notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 37. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů WTO 35. týden 2017

Níže Vám pro informaci a k využití upozorňujeme na notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 35. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů WTO 34. týden 2017

Níže pro informaci a k využití upozorňujeme na notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 34. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů WTO 33. týden 2017

 níže pro informaci a k využití zveřejňujeme upozornění na notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 33. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů WTO 31. - 32. týden 2017

níže pro informaci a k využití zveřejňujeme upozornění na notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 31. - 32. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů WTO 30. týden 2017

níže pro informaci a k využití zveřejňujeme upozornění na notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 30. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů WTO 28. - 29. týden 2017

níže pro informaci zveřejňujeme upozornění na notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 28. – 29. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.