CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškolíme vaše manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE můžete vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získáte také přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

CEBRE bylo vytvořeno Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

Týdenní přehled v institucích EU (20.02. - 26. 02. 2017)

V pondělí zasedá Rada pro konkurenceschopnost.

V pondělí zasedá Rada pro konkurenceschopnost, ministři se budou věnovat mj. ochraně spotřebitele na jednotném trhu a podpoře růstu začínajících podniků v EU. V pondělí zasedá Euroskupina. Ministři financí budou diskutovat o růstu a zaměstnanosti se zaměřením na podmínky pro podnikání. V úterý na jednání navazuje zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. V úterý bude zahájena schůze Poslanecké sněmovny PČR, součástí programu je také vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kanadou.  Evropská komise ve středu projedná a schválí balíček k evropskému semestru. Ve středu se na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru bude mj. diskutovat o zlepšení mechanismů sporů týkajících se dvojího zdanění, dekarbonizace dopravy a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD. Národní konvent o EU bude v pátek pořádat kulatý stůl na téma: "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence".

 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled v institucích EU (13.02. - 19. 02. 2017)

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu budou poslanci v pondělí mj. diskutovat o nákladově efektivním způsobu snižování emisí a investicích do nízkouhlíkových technologií.


Na plenárním zasedání Evropského parlamentu budou poslanci v pondělí mj. diskutovat o nákladově efektivním způsobu snižování emisí a investicích do nízkouhlíkových technologií. Na úterním pořadu plenárního zasedání je společná rozprava poslanců o Evropském semestru 2017. Ve středu povedou poslanci EP rozpravu o Komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) mezi Kanadou a EU, občanskoprávních pravidlech pro robotiku, Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu, Evropských strukturálních a investičních fondech. Poslanci ve stejný den budou také hlasovat o Dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou. Evropská komise v úterý ve Štrasburku projedná a schválí legislativní návrh reformy pravidel komitologie.  V pátek se uskuteční zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, která se bude zabývat mj. přínosem vzdělávání a odborné přípravy k sociální soudržnosti a podpoře společných evropských hodnot.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE. 

Aktuální zprávy z EU

Využijte informační bulletin CEBRE, kde najdete každý týden aktuální zprávy z následujících oblastí:
Legislativa EU - jednotný vnitřní trh, vnější vztahy EU, zahraniční obchod, podpora podnikání, daně, finance, statistiky a studie, zajímavosti a postřehy z EU, veřejné konzultace EU, životní prostředí, energetika doprava, malé a střední podniky, ochrana spotřebitele, průmysl,výzkum a vývoj,ICT.

Týdenní přehled v institucích EU (02.02 - 16. 02. 2017)

Průmyslový výbor Evropského parlamentu a Výbor pro vnitřní trh EP se budou v pondělí zabývat přezkumem rámce pro elektronickou komunikaci. 


Průmyslový výbor Evropského parlamentu a Výbor pro vnitřní trh EP se budou v pondělí zabývat přezkumem rámce pro elektronickou komunikaci. V průmyslovém výboru zároveň proběhne workshop o energetické nezávislosti EU a bezpečnosti dodávek a diverzifikaci zdrojů. Ve středu Komise přijme Zprávu o přemísťování a přesídlování. Ve středu na plenárním zasedání Evropského výboru regionů budou členové diskutovat mj. o autorském právu na jednotném digitálním trhu. O autorském právu povedou rozpravu ve čtvrtek také poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu, kteří budou dále debatovat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o evropských digitálních zárukách. 


Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE