Využití vody v průmyslu

Průmysl je významným spotřebitelem vody a naprostá většina výrobních procesů se bez jejího využití neobejde. To platí celosvětově. Firmy však musí splňovat přísné zákonné standardy zaručující efektivní využití vody a ochranu životního prostředí při výrobních procesech. 

TA ČR vyhlásila soutěž v programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž
ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Odstraňování starých ekologických zátěží je potřeba řešit

Stát se musí aktivně podílet na sanaci ekologických škod a nezbavovat se svého dílu odpovědnosti. Neuspokojivé tempo odstraňování starých ekologických zátěží je dlouhodobým problémem a urychlení procesu je jednou z priorit Svazu i jeho členské základny.