Svaz podporuje základní principy oběhového hospodářství

V současné době se na evropské úrovni nastavují základní parametry oběhového hospodářství, které budou dopadat na průmysl. Experti Svazu v této věci diskutovali s europoslancem P. Teličkou a následně schválili pozici Svazu.

Stanovisko k zimnímu balíčku v oblasti designu trhu s elektřinou

SP ČR zveřejnil svoji pozici k zimnímu balíčku v oblasti designu trhu s elektřinou. Svaz vítá zejména podporu tržních mechanismů, ale žádá analyzování vzájemných vlivů jednotlivých cílů v oblasti dekarbonizace, obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti s cílem zabránit jejich vzájemné kanibalizaci.

Stanovisko k záměru MF na pilotní zavedení režimu reverse charge

Zásadní ne neříkáme, ale Svaz žádá Ministerstvo financí, aby nespouštělo pilot na reverse charge bez důkladné analýzy dopadů na podnikatelský sektor.  Uvítali bychom, pokud by nyní hlavní aktivita Ministerstva financí byla věnována slibovaným zjednodušením povinností pro daňové subjekty.