Financování energetických úspor


Zástupci Svazu se jako vystupující v odborných panelech zapojili do diskuse nad finančními nástroji a energetickými úsporami v rámci mezinárodní konference organizované EK a MPO s názvem „Financing energy efficiency“.

Maďarsko může obnovit jaderné kapacity

Evropská komise schválila financování výstavby dvou nových reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Paks. Většinu prostředků na výstavbu poskytne prostřednictvím státní půjčky Ruská federace, dodavatelem bude ruský státní koncern Rosatom. Komise konstatovala, že se v případě půjčky jedná o veřejnou podporu, avšak ta je vzhledem k dodatečným opatřením a ujištěním maďarské strany v souladu s pravidly vnitřního trhu.