Harmonogram výzev OP ŽP na rok 2018

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn plán dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v 19 nových výzvách.

Využití vody v průmyslu

Průmysl je významným spotřebitelem vody a naprostá většina výrobních procesů se bez jejího využití neobejde. To platí celosvětově. Firmy však musí splňovat přísné zákonné standardy zaručující efektivní využití vody a ochranu životního prostředí při výrobních procesech.