Spolupracujeme

 

Spolupráce SP ČR můžeme rozdělit podle obsahu, oblasti, struktury do několika skupin.

 Partnerem Svazu jsou subjekty představující významný sektor podnikatelského nebo zaměstnavatelského spektra.V současné době má  Svaz průmyslu a dopravy ČR uzavřenou smlouvu o Partnerské spolupráci s Českou spořitelnu, a.s.s Banner a Kapsch Telematic Services, s.r.o.kapsch   Od 1. září 2016 je dalším Partnerem SP ČR  Energetický a průmyslový holding, a.s. 

  SKODA 3D Standard Brand Mark Medium 50mm sRGB ŠKODA AUTO a.s.  zaujímá významné místo ve spolupráci se SP ČR.    

Významná je spolupráce v rámci prosazování podnikatelských priorit a to zejména při jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD - Tripartita) Jedná se o základ sociálního dialogu mezi vládou, zaměstnavateli a odbory a snahu dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje.Podnikatelskou reprezentaci při jednáních vedou představitelé SP ČR s dalšími reprezentanty podniktelské sféry má SP ČR má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Asociací Textilního-Oděvního-Kožedělného průmyslu (ATOK) /, Svazem obchodu a cestovního ruchu  a  Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS ČR)


Memorandum o  spolupráci SP ČR uzavřel s  Technologickou agenturou ČR  


JSME SPOLUPRACUJÍCÍMI PARTNERY PORTÁLU CHCIPRÁCI.CZ  
ChciPráci.cz logo claim

ChciPráci.cz je největší pracovní portál, který zobrazuje 99 % inzerátů z celé ČR bez opakování.
To znamená, že každý den zobrazí více než 95 000 pracovních nabídek. Proto portál navštíví
více než 150 000 uchazečů měsíčně.


V oblasti mediální spolupráce SP ČR je potřeba zejména vyzdvihnout  spolupráci s  ECONOMII,  BUSSINESINFO  a  EU_pro_podnikatele-banner_1-217x69


V oblasti podpory exportu  má SP ČR uzavřeno přes sto smluv s partnerskými svazy z celého světa. 


Spolupráci založenou na reciproční spolupráci  představují  týdenní aktuality ze sbírky zákonů, které poskytuje  ATLAS consulting spol. s  atlaswww.codexis.cz

Růžena Hejná
/
kategorie O nás
zpět