Kariérní poradce hostil Jablotron Alarms

Poslední ze série workshopů pro výchovné a kariérní poradce v Libereckém kraji uspořádalo regionální zastoupení Liberec ve spolupráci s CzechInvestem v Jablonci nad Nisou.

Sklářské svítání 2017

Začátkem října se již po šesté v Jablonci nad Nisou sešli příznivci skla a bižuterie na akci pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou s názvem Sklářské svítání.