Smírčí výbor

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 11.září 2017 nás opustil Ing. Jiří Rückl, dlouholetý člen Svazu průmyslu a dopravy, člen Smírčího výboru a zejména respektovaná osobnost novodobé podnikatelské historie České republiky. Čest jeho památce.