Rada členů

Asociace leteckých výrobců ČR

Ing. Jan Bartoň
tajemník

Tel.: 225 115 336
info@alv-cr.cz

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Ing. Dušan Benža, CSc.
ředitel

Tel.: 541 235 256
zet.agro@post.cz

Svaz plastikářského průmyslu ČR

Ing. Miroslav Černý
prezident

Tel.: 224 353 584
cerny@hppro.klok.cvut.cz

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

Ing. Ivo Gajdoš
výkonný ředitel

Tel.: 224 109 387
gajdos@cma.cz

DOSTAV Praha a.s.

Ing. František Chaloupecký
generální ředitel a předseda představenstva

Tel.: 224 916 760, 224 913 929
moran@dostav.cz

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

Milan Chromík, MSc.
Jednatel, Country manager Waste line CZ & SK

Tel.: 596 110 490
milan.chromik@veolia.com

Svaz dopravy České republiky

Petr Kašík
výkonný ředitel

Tel.: 233 322 498
kasik@svazdopravy.cz

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Ing. Jan Klas, MBA
člen představenstva a ředitel

Tel.: 266 753 586
klas@csze.cz

Asociace spotřební elektroniky

Mgr. Michal Mazal
předseda představenstva

Tel.: 234 235 263
m.mazal@asecz.cz

Asociace českého papírenského průmyslu

Ing. Zdeněk Musil
ředitel sekretariátu

Tel.: 602 244 825
musil@acpp.cz

Asociace výzkumných organizací

Ing. Václav Neumajer
výkonný předseda

Tel.: 239 041 998
neumajer@avo.cz

Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení

Ing. Oldřich Paclík, CSc.
ředitel

Tel.: 224 211 623
paclik@sst.cz

Svaz výrobců vápna České republiky

Ing. Lukáš Peřka
vedoucí tajemník

Tel.: 257 611 108
svvapno@svvapno.cz

Elektrotechnická asociace České republiky

Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel

Tel.: 261 213 623
proks@electroindustry.cz

Svaz chemického průmyslu České republiky

Ing. Ivan Souček, Ph.D.
ředitel

Tel.: 420 283 290 786
ivan.soucek@crc.cz

Odvětvový svaz hutnictví železa

Ing. Miroslav Svoboda
tajemník

Tel.: 271 025139
miroslav.svoboda@hz.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka

Tel.: 236 080 452
svobodova@amsp.cz

Svaz českých a moravských výrobních družstev

PhDr. Jaromír Šmída
tajemník

Tel.: 224 109 313
smida@scmvd.cz

Česká společnost pro nové materiály a technologie

Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
prezident

Novotného lávka 5
116 68  Praha

Tel.: 221 082 326
sperlink@aipcr.cz

ICT UNIE z.s.

Šárka Štůlová
ředitelka kanceláře

Tel.: 222 582 880
sarka.stulova@ictu.cz

Asociace strojních inženýrů

Ing. Josef Vondráček
tajemník

Tel.: 605 059 380
josef.vondracek@email.cz

Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky

Mgr. Radek Zapletal
tajemník

Žitná 1578/52
120 00  Praha

Tel.: 721 959 324
radek.zapletal@seznam.cz