Modernizace Asociační dohody EU-Chile - možnost zaslání podnětů

Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise dne 27. listopadu 2017 zahájila cílené on-line konzultace pro odvětví průmyslu EU k jednání o modernizaci Asociační dohody EU-Chile. Asociační dohoda EU-Chile byla uzavřena v roce 2002, přičemž její součást, Dohoda o volném obchodu mezi EU a Chile, vstoupila v platnost v roce 2003. První kolo vyjednávání o modernizaci této dohody se uskutečnilo 16. listopadu 2017, další kolo by mělo proběhnout od 15. do 19. ledna 2018.

Neřízený "BREXIT" - velká hrozba pro podnikání

Podělte se s námi o možné dopady "neřízeného" BREXITU na vaši firmu a podpořte tak naši výzvu oběma stranám, aby urychleně směřovaly k dohodě. Čas se krátí a varianta, že dohody nebude dosaženo, není zažehnána.

Co je Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP)?

Podrobné informace o připravované komplexní obchodní dohodě mezi EU a USA – zveřejnilo MPO na svém portálu BusinessInfo. Svaz průmyslu a dopravy ČR průběžně sleduje jednání a na základě informací od podnikatelů připomínkujeme  v pracovní skupině na Ministerstvu průmyslu a obchodu některé body. Cílem je dosáhnout co nejvyváženější dohody, která bude odrážet i zájmy českých podnikatelů.

Posilování protekcionismu v Argentině

Po Brazílii i Argentina v souladu se závěry MERCOSUR zvyšuje dovozní clo na 100 nových komodit. Zvýšení dovozního cla u vybraných výrobků na nejvyšší povolenou míru poškodí i tradiční české vývozce.

zpět