Evidence náhradního plnění

S účinností od 1. října 2017 (zákon č. 206/2017 Sb.) je zřízena evidence plnění tzv. povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Co to vlastně je? Je to zohlednění sociálních (např. sociální začleňování), zaměstnaneckých (např. zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce), environmentálních (např. výrobky šetrné k životnímu prostředí), či hospodářských faktorů.

Národní elektronický nástroj (NEN)

NEN je určen pro administraci veřejných zakázek a koncesí, jeho využívání bude od 1. 7. 2018 pro ústřední orgány státní správy povinné.