Poradní výbory a specializované agentury Evropské komise

Poradní výbory a specializované agentury Evropské komise jsou zřízeny ve smyslu čl. 138 Smlouvy o EU a spadají do gesce Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (DG EMPL). Jsou obsazovány na tripartitním základě zástupci nominovanými národními střešními organizacemi sociálních partnerů.

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

Ing. Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele pro EU, vedoucí odd. pro evropské záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků (alternátka)

JUDr. Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky pro oblast zaměstnavatelských vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

Výbor pro Evropský sociální fond

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (alternát)

Ing. František Hrobský
Externí spolupracovník

Freyova 948/11
199 00  Praha 9

frantisek.hrobsky@unipetrol.cz

Výbor pro sociální dialog

Ing. Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele pro EU, vedoucí odd. pro evropské záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Governing board of the European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Governning Board of European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

Ing. Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele pro EU, vedoucí odd. pro evropské záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Governning Board of European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) (alternate member)

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva

Hviezdoslavova 1188/5
627 00  Brno - Slatina

Tel.: 544 238 240
breckova@audacio.cz

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (alternát)

Ing. Jana Ranglová
referent pro oblast BOZP, PO a ekologii

Partyzánská 1/7
170 00  Praha 7

Tel.: 266 753 589
mala@csze.cz

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

JUDr. Nora Šejdová
tajemnice Pracovní skupiny pro BOZP

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 305
nsejdova@spcr.cz

Řídící rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

JUDr. Nora Šejdová
tajemnice Pracovní skupiny pro BOZP

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 305
nsejdova@spcr.cz

zpět