BIAC: Poradní výbor pro průmysl a obchod při OECD

SP ČR je členem od roku 1996. Členství dává možnost expertům sekretariátu SP ČR sledovat vývoj politik v důležitých oblastech (hospodářská politika, fiskální politiky, obchod, investice, zaměstnanost, vzdělávání) v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní trendy podložené analýzami a statistikami Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ve specifických oblastech (doprava, chemické látky, suroviny) dává možnost průmyslovým podnikům zapojit své experty do problematiky konkrétních témat.

Valná hromada

Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
viceprezident

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
s.kazecky@volny.cz

Valná hromada (alternátka)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro hospodářskou politiku

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 203
bcizek@spcr.cz

Výbor pro zdanění

JUDr. Ing. Dana Trezziová
partnerka

Italská 1580/26
120 00  Praha 2

Tel.: 226 223 223
dana.trezziova@bdo.cz

Výbor pro vzdělávání. Výbor pro zaměstnanost, pracovní a sociální věci

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro technologie (místopředseda)

Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
prezident

Novotného lávka 5
116 68  Praha

Tel.: 221 082 326
sperlink@aipcr.cz

Expertní skupina pro nanotechnologie

Ing. Jiřina Shrbená
jednatelka

Ke Stromečkům 1238
253 01  Praha-Hostivice

Tel.: 220 981 533
jirina.shrbena@inovapro.cz

Kontaktní místo ČR pro směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Výbor pro mezinárodní investice a odpovědné podnikání

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Kontaktní místo ČR pro směrnici OECD pro nadnárodní společnosti (alternátka)

Ing. Marta Blízková
manažerka pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 602
mblizkova@spcr.cz

Výbor pro životní prostředí a energetiku (člen)

PhDr. Ivo Hlaváč
ředitel divize pro vnější vztahy

Tel.: 211 043 282
ivo.hlavac@cez.cz

Výbor pro zdanění (člen)

Ing. Jiří Nekovář
jednatel

Tel.: 542 422 311, 224 235 545
jnekovar@eurotrend.cz

zpět